Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

SSPP

သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁူပ်ႉ SSPP တီႈမိူင်းၼွင်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 14/7/2022 ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်တူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁူပ်ႉတူဝ်တႅၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ယၼ်ႇသိုၵ်းမၢႆ 2 ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ။ ၾၢႆႇ SSPP ပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင်ဢွၼ်ႁူဝ်မႃးႁူပ်ႉထူပ်း။ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇၸူးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP ၵေႃႈတိတ်းတေႃႇပႆႇလႆႈလႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈသင်လၢႆလၢႆၼႆ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်...

သိုၵ်းသၢမ်ၸုမ်း ငႃၵၼ် တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ   ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ SSPP လႄႈ RCSS သၢမ်ပႃႈသၢမ်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ    ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉဝႆႉတူဝ်ႈတၼ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်းလၢတ်ႈ။ သိုၵ်း 3 ၸုမ်းၼႆႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ငႃၵၼ်ဝႆႉၼႂ်း ဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း၊ ဢိူင်ႇၼွင်လူင်လႄႈ ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶၢဝ်းတၢင်း 7-8...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – SSPP တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသူႈၸိူဝ်းငိူင်ႉပၢႆႈၵေႃႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ယင်းပႆႇယွၼ်ႇယၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၼၢႆး လင်ႁိူၼ်း 10 လင်ပၢႆ ဢၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႃႈ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸႂ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထွႆတီႈလွႆၼၢႆး - မၢၼ်ႈဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မူၵ်းသွၼ်ႈ ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇလွတ်ႈလႅဝ်း   

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈယူႇ သဝ်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 15 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 15 ၵေႃႉ၊   ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉ 3 မၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:00 မူင်း - 4:40...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုၼ်ယၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်ႈပဵၼ်တႄႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈမႃးတၢင်းဝဵင်းၽွင်ႈယဝ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်း ၶိုၼ်ႈမိူင်းသူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ငိူင်ႉဝႄႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်ၶိုၼ်ႈ တၢင်းလွႆၼၢႆး ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉ ။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တၢင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း တဵမ်လမ်းလူတ်ႉသေ မုင်ႈၼႃႈၸူး တၢင်းလွႆၼၢႆး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ။  လွႆၼၢႆးၼႆႉ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ  ၊ မီးတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉထွႆထွၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၽူႈၸၢႆး...

SSPP မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈ 300 ပၢႆ

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ  SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၵူၼ်းသိုၵ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 2 ႁဵင်ပၢႆ။  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ  ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး သေဢမ်ႇၵႃး မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ပၼ်ပႃး ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် 300 ပၢႆဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/6/2022 ၼၼ်ႉ   SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ  တေသိုပ်ႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။...

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP  လူႉသဵင်ႈ

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  လူႉသဵင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/6/2022 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈသဵင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လူႉသဵင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇႁူႉႁူဝ်ယွႆႈ မၼ်းၶႃႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉ SSPP ထွႆ 3 တပ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သုတ်ႉၶၢႆႉဝၼ်းႁႂ်ႈ SSPP/SSA ထွႆ 3 တပ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်း လိုၼ်းသုတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 တေထိုင်ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထွႆ 3 တပ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆၼၢႆး 1 တီႈလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉ SSPP ထွၼ်တပ်ႉ 3  တီႈ ၼႂ်ႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10/6/2022 တေထိုင်ၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ  ႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထွၼ်တပ်ႉ 3 ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၾၢႆႇတူၵ်းတၢင်းလႄႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇတၢင်းၵႃး ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းသူႈ - တၢင်ႉယၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP...

မေႊ 21 ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၵ်ႉမွင်း သိုၵ်းတႆးလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ--- မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းသဝ် လိူၼ်မေႊ 21ဝၼ်းၼႆႉ ၶွပ်ႈႁွပ်ႈထိုင်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တဵမ်ထူၼ်ႈ 64 ပီယဝ်ႉ။ မိူဝ်ပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 31 ၵေႃႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယၼ်ႇၸႂ် ၵိၼ်ၼမ်ႉသတ်ႉၸႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ...

SSPP တီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် 40 ပၢႆ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ  

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်   တီႈဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ လိူင်ႇၼမ် SSPP ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် 41 ၵေႃႉ  ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸႄႈဝဵင်း မၢႆ 14 မူႇၸေႊလၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ထိုင် 9 မူင်း ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

SSPP ပႆႇတႅပ်းတတ်း လွင်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်

ပၢင်ၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုၼ်းမိုဝ်း ႁွင်ႉဢုပ်ႇၵူႈၸုမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ SSPP တေၶိုၼ်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈတႅပ်းတတ်းၵၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/5/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  သူင်ႇလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ယိုၼ်ႈထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူႈၸုမ်း ၊...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမိတ်ႈပၢႆႈ ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈတေၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမိတ်ႈ  ပၢႆႈၵႂႃႇ မိူင်းထႆးမိူင်းၶႄႇ ၊ ၵိုတ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ ပႂ်ႉႁိူၼ်းၵူၺ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊတင်း လိူၼ်မေႊ 2022 ၼႆႉ SSPP, TNLA ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁွင်ႉၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ/ ဢိူင်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃး ပၢင်ႇ သၢပ်ႇဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img