Saturday, September 30, 2023

တူဝ်တႅၼ်း SSPP ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

ၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃး လုၵ်ႈၸုမ်းသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇ ဢူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

Photo Credit- တူဝ်တႅၼ်း SSPP ႁွတ်ႈထိုင် ၼေႇပျီႇတေႃႇတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝၼ်းတီႈ 2/8/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) တင်း ၸွမ်ႁၢၼ် ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃး လုၵ်ႈၸုမ်း 10 ပၢႆ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈၼေႇပျီႇ တေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ် တူဝ်တႅၼ်း SSPP ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 လႄႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း 10 ပၢႆၵႂႃႇ။ ၶပ်ႉမၢႆ ၶၢဝ်ႉၶၢဝ်ႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇတၢင်းၾၢႆႇၶဝ်တႄႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (ငြိမ်း ချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့) ၶဝ် ဢၼ်ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ။ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit- တူဝ်တႅၼ်း SSPP ႁွတ်ႈထိုင် ၼေႇပျီႇတေႃႇတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝၼ်းတီႈ 2/8/2022

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းသင် မီးၶပ်ႉမၢႆဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ။ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်း တၢင်း 2 ဝၼ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4 တင်း ဝၼ်းတီႈ 5 ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႉ SSPP/SSA  ထွႆ 3 တပ်ႉၼႆႉ မႃးလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 10/6/2022 ၼၼ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2022 ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ၼႆႉ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တင်းမူတ်း 4 ၵမ်းယဝ်ႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း