Tuesday, October 3, 2023

ပီၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လႆႈပွႆႇၼႃးႁၢမ်းပႅတ်ႈမွၵ်ႈ 50 %

Must read

ပီၼႆႉ ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ တၢင်ႇမိူင်းၼမ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လႆႈပွႆႇႁၢမ်းပႅတ်ႈတင်းၼမ်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ တူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ႁၢမ်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇယွၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ  သိုၵ်းဢူၺ်း လီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပႃးသိုၵ်း SSPP  လႄႈသိုၵ်းတႆး RCSS ၵေႃႈ  ႁိမ်ပိုၼ်ႉတီႈၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းလဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ     ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢႆးၶႃႈ ပၢင်လူင် လွႆလႅမ်  ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵၼ်သေ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်းမိူင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ  -“ပီၼႆႉ ၼႃးႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ပုၼ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ပွႆႇႁၢမ်းပႅတ်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈထူၺ်ႈၵႃႈဝႆႉယဝ်ႉလူဝ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇတၼ်းၽုၵ်ႇသေ ပၢႆႈၵေႃႈမီး။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇသဝ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢိတ်းယဝ်ႉ။  ႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉ လႆႈၵူဝ်ယူႇၵူႈမဵဝ်း ၵႂႃႇၸႂ်းႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းလႆႈၵူဝ်။ၵုမ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ဢၼ်ႇၺႃးတၢမ်ႇၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်း မိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ႁဵတ်းၼႃး 4 ပုၼ်ႈ 3 ပုၼ်ႈ၊ တႃႇ 1 ပုၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ် ၵၢၼ်သူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

“ပီၼႆႉ ၶဝ်ႈသၢၼ် တႃႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ 2 ပုၼ်ႈ 1 ပုၼ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ ။  ၼႃးၼႆႉ ႁၢမ်းၼမ် ၼႃႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈတင်းႁိူၼ်းတင်းယေး တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပီတႆးမူၺ်ႉၼႆၼၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း 10 ၵေႃႉၼႆ တေၵိုတ်းဝႆႉ 3-4 ၵေႃႉၵႃႈၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၽူႈယိင်းဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၶဝ်ႈၼႃး ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် လႆႈသူင်ႇလဵင်ႉ တေႃႉသူင်ႇၶၢႆ တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇလႄႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ပၢင်လဝ်ႇမူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇၶၢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈ တုၵ်ႉၶ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ယွၼ်ႉၽေးသိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်းမိူင်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၵူၺ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ယဵၼ်သီႇမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း