Sunday, May 26, 2024

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း 3 ၵေႃႉ ထွၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူတ်းယွမ်း

Must read

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈ ပၢႆၼၼ်ႉ ထွၼ်ဢွၵ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ  လွင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵေႃႈ ယွမ်းလူင်း လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်း ၵၼ်တင်း SSPP ၵေႃႈယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇၽွင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၽူႈၸမ်ၸႂ် SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ  တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/7/2022  မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၵိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

  “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇသိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းယဝ်ႉ။ ငိၼ်းဝႃႈ ၸိူဝ်းထႅမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းၶိုၼ်းမိူဝ်းၽွင်ႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈ။ တီႈတပ်ႉလွႆၼၢႆးတင်း မၢၼ်ႈဝဵင်း 3 တီႈၼၼ်ႉ တႄႉ တိုၵ်ႉပၵ်းဝႆႉမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းယမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇၼင်ႈတီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၽူႈ ၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ရလၶ ၶူဝ်လမ် ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇယူႇမိူင်းသူႈ   ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ၵဵင်းတုင်သမ်ႉ ၵႂႃႇၼင်ႈ တီႈမေႃႇၾႃႉ မိူင်းလိူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၵ်ႇမၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။  

“ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈငိၼ်းတႄႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇတင်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ်တႄႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉ။ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း သိုၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈတႄႉ ပႆႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈႁိုဝ်။ ပေႃးတူၺ်းတႄႉ လႅပ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ”- ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် SSPP သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးလင်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်း ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 26/7/2022   လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၼႂ်းၵႄႈ သွင်ၾၢႆႇၵေႃႈ   ယွၼ်ႇယၢၼ်းၵႂႃႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆဝၼ်းမႃးၼႆႉ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၸူးတၢင်းမိူင်းသူႈၼႆႉ ႁၼ်ယဵၼ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ သၢႆသိုၵ်းၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၵႃႈႁိုဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP ၵေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇ SSPP/SSA  ႁႂ်ႈထွႆပၼ်တပ်ႉ 3 ဢၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/6/2022 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2022 ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၊  ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022  ၼၼ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ  ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/7/2022   ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တႅမ်ႈ လိၵ်ႈတွပ်ႇၸူး ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တပ်ႉ 3 ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆ ပၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆလႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈမႃးဝႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း