Wednesday, April 24, 2024

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သၢမ်ၸုမ်းႁွတ်ႈၼေႈပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

Must read

တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆသေ ဝၼ်းတီႈ 25 /9/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ၼေႇပျီႇတေႃႇ ။

Photo Credit to CNI- ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး  SSPP ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင်ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းတၢင်တူဝ်ႁွတ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 25/9/2022 တၢႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈဝႃႉ UWSA ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးလေႃႉယႃႇၵု ဢွၼ်ႁူဝ်၊ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  NDAA (မိူင်းလႃး) ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးသၢၼ်းပိူဝ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး  SSPP သမ်ႉပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင်ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းတၢင်တူဝ်ၽႂ်မၼ်း ႁွတ်ႈထိုင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်း။

- Subscription -
Photo CNI-တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈဝႃႉ UWSA ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးလေႃႉယႃႇၵု ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းတၢင်တူဝ် ႁွတ်ႈထိုင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 25/9/2022 တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းၼႆႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇသေ ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တေႁူပ်ႉပႃး ၸုမ်းငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ။

ၸုမ်း UWSA, NDAA,SSPP ၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးပဵၼ်ၵမ်းထူၼ် 2 ဝၢႆးလင်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း။

Photo CNI- တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  NDAA (မိူင်းလႃး) ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးသၢၼ်းပိူဝ်ႇ လႄႈမူႇၸုမ်းႁွတ်ႈထိုင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ 25/9/2022 တႃႇဢုပ်ႇငမ်းယဵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

UWSA ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၵမ်းႁႅၵ်ႈပဵၼ်မိူသ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်မေႊ ပီ 2022၊  NDAAသမ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP သမ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈတၢင်းမိူင်းသူႈ၊ မိူင်းမိတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေလႄႈ ၸင်ႇႁႃႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း