Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 2 လင်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆသေ သင်ႇဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈတင်း ၸၼ်ႉၵၢင် 2 လင် ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

ႁူင်းႁဵၼ်းတီႈမိူင်းမိတ်ႈ တီႈၼိုင်ႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/9/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈတင်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းသိုၼ်းၼႆႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်း 2 လင်၊ ၸၼ်ႉငဝ်ႈတင်း ၸၼ်ႉၵၢင်။ ၶဝ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈၶႃႈယူဝ်ႉထၢင်ႇတႄႉ ဝၢႆးသေ ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း တၢင်းတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇသေ ထႅမ်ၶိုၼ်ႈဢိူမ်ႈၸမ် SSPP ဝႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ် သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းႁဝ်း တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ။ ဢဵၼ်ႁႅင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးၵၢပ်ႈႁဝ်းၶႃႈဝႆႉတႄႉ တေမီးဢဵၼ်ႁႅင်း 80 ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇမႃး။ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ ပႆႇမီး။ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းၶဝ် ဢမ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈတႄႉ သဵင်ၵွင်ႈတေဢမ်ႇတႅၵ်ႇ။ သင်ဝႃႈ တင်ႈၸႂ် သွၵ်ႈတဝ်ၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈ တေၸၢင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶလယ 276 တင်း ၶမယ 348 လႄႈ တပ်ႉၵွင်ႈလူင် (အမြှောက်တပ်) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶမယ 348 တင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁူၺ်ႈၶမ်း ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈ ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 1 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 6 ၵေႃႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း