Friday, June 14, 2024

SSPP ၸတ်းဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 51 ပီ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2022 ပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး  ၶွပ်ႈတဵမ် 51 ပီ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ   တီႈလၵ်း သဝ်ႁိၼ် ပီၵွၼ်းၶမ်း ဝၢၼ်ႈပဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး  ။

Photo Tai Hun Mai- ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ၶွပ်ႈတဵမ် 51 ပီ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ 1 ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း 16/8/2022

ၽူႈၼမ်းၼႃႈ (1) SSPP ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ၵိူတ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း တဵမ် 51 ပီ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေ ႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ။ ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း 51 ပီမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ လႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇမႃး လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းလႄႈ လႆႈၸုၵ်းမၼ်ႈမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် လီလႆႈဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးဢမ်ႇမီးပႃႇတီႇဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉၼႆတႄႉ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇဢွင်ႇ မၢၼ်လႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၵၢၼ်ပႃႇတီႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉလမ်ႇလွင်ႈသေ ၵေႃႇသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢွင်ႇမၢၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 51 ပီၼႆႉ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တင်းမူတ်း 2,273 ၵေႃႉ  ။

တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉၵေႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၽႅတ်းၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁၼ် ပိုတ်ႇႁုၼ်ႇႁၢင်ႈႁိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း SSPP/SSA 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈသႅင်သိုၵ်း၊ ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ၊ ဢၼ်ပူၵ်းတင်ႈဝႆႉတီႈပၢင်ႇဝၢင်းသဝ်ႁိၼ်ၼၼ်ႉ။

Photo Tai Hun Mai- ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ၶွပ်ႈတဵမ် 51 ပီ 16/8/2022

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈ 16/8/1971 မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶွပ်ႈတဵမ် 51 ပီ  ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တႃႇဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇမီးပႃႇတီႇဢွၼ်ႁူဝ် ၸင်ႇလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵိုတ်းသိုၵ်း တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 1989 ၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တမ်းပၼ်ပဵၼ်ၼႃႈ လိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 3 ၊ ထိုင်မႃး ပီ 2009 ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိပ်ႇဢီးၸႂ်ႉႁႂ်ႈႁဵတ်းတပ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ။  ငဝ်ႈငုၼ်းသႅင် ၵႅဝ်ႉ ၊ တပ်ႉၸုမ်း 3 မိူင်းၶိူဝ်း၊ တပ်ႉၸုမ်း 7 ၵႃလီႉ ၽွမ်ႉႁဵတ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵႂႃႇသေတႃႉ တပ်ႉၸုမ်း 1 ဢၼ်ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ် ႁူဝ် ဢမ်ႇယွမ်းၽွမ်ႉၸွမ်း။

ၽွင်းပီ 2010 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 25 ဝၼ်း ၸင်ႇယုၵ်ႉဢဝ် ဝၢၼ်ႈႁႆးပဵၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တူဝ်ၸဝ်ႈပၢင်ႇ ၾႃႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇယုၵ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသေ ပိုတ်ႇပိုၼ်းၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇ မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ဝႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း