Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈပၵ်းပၢင်သဝ်းၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၵႂႃႇပၵ်းပၢင်သဝ်းယူႇၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉသူင်ႇၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ။

Photo CJ-ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတီႈဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉသူင်ႇ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပၵ်းသဝ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းၽိတ်ႈလိူၼ်သိပ်းလပ်း

တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2022 မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 249 ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇ သေ ႁွတ်ႈထိုင်ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉသူင်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းၽိတ်ႈလိူၼ်သိပ်းလပ်း  ပၵ်းပၢင်သဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉသူင်ႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉသူင်ႇလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၶဝ်မႃးၼၼ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းၽိတ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူဝ်ႇၶိုၼ်ႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းသိၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇပၵ်းတၢင်ႇတီႈၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈၶဝ်ပၵ်းၵမ်းဢွၼ်ႇၵေႃႈၶဝ်တေၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆသေ ဢမ်ႇၵႂႃႇ။ တေႃႇထိုင်တလဵဝ်တိုၵ်ႉယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ”-ဝႃႈၼႆ။

 ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းလပ်း ပဵၼ်ဝၼ်းသိၼ်လူင်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆႇၵွင်ႁႆႇမွင်း ၊ ႁႅၼ်းတၢင်းလူႇ ၸွမ်းၾိင်ႈၸွမ်းထုင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပၵ်းပၢင်သဝ်းယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ သင်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢမ်ႈတွႆႇၵွင်တွႆႇမွင်း ႁၢမ်ႈၸၢတ်းပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo CJ-ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတီႈဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉသူင်ႇ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပၵ်းသဝ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းၽိတ်ႈလိူၼ်သိပ်းလပ်း

တီႈဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၵျွၵ်ႉသူင်ႇ တီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပၵ်းပၢင်သဝ်း မွၵ်ႈ 1 လၵ်းၼၼ်ႉသမ်ႉမီးၸုမ်း SSPP တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉမႆႈၸႂ်ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ။

“ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတႄႉ သဵင်ၵွင်ႈတိုၼ်းတႅၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၶဝ်ယင်းၵႂႃႇထၢမ်ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈယူႇၶႃႈဝႃႇ။ သိုၵ်းတႆးတူင်ႉၼိုင်ယူႇၾၢႆႇလႂ်၊ ၸွင်ႇၶဝ်တေလႆႈသိမ်းပႅတ်ႈၼႄႇ ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ တေႃႇထိုင်တလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်း ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၶႃႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉၵူဝ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉမိူဝ်ႈ ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၽွင်းၼင်ႇၼၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမႃးယိုဝ်းၼႂ်းၵႄႈမၼ်းထႅင်ႈ။ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁူင်းၵဵပ်းၵုၼ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်း 400 ပၢႆလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၵႂႃႇသဝ်းထိုင်ဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း