Wednesday, April 24, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ SSPP တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:30 မူင်း တေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း 2:00 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈၾၢႆႇႁွင်ႇလွႆ ႁူၺ်ႈၶမ်း ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈ လၵ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo SSPP-Photo: ပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2022 တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇလွႆႁူၺ်ႈၶမ်း ဢိတ်းၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 17 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ သိုၵ်း SSPP ႁဝ်းၶႃႈ သုတ်ႉဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ ဢိတ်းၼိုင်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ မႃးယူႇဝႆႉတီႈႁူၺ်ႈၶမ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈႁူၺ်ႈၶမ်းၼႆႉသေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း SSPP ႁဝ်းၶႃႈ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ် လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ပႆႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးသေ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇဢမ်ႇႁိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၽႆမႂ်ႇ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးတၢင်းႁူၺ်ႈၶမ်း ၼႆႉ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18-20 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ဢွင်ႈတီႈ ၊ တီႈႁူၺ်ႈၶမ်း တီႈ ၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမီး 40 ပၢႆ၊ တီႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းမႂ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း 35 ၵေႃႉလႄႈ တီႈဝၢၼ်ႈၽႆမႂ်ႇသမ်ႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း 30 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶလယ 276 တင်း ၶမယ 348 ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶမယ 348 တင်း SSPP/ SSA ယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁူၺ်ႈၶမ်း ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈ ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 1 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 6 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း