Friday, June 14, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 7 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

ထႅဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈလွႆလိူင် ၾၢႆႇႁွင်ႇလွႆႁူၺ်ႈၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တၢႆ 4 ၵေႃႉ  ။

- Subscription -

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 4 ၵေႃႉ၊ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း၊ တၢင်းၾၢႆႇႁဝ်းတႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 ၼၼ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 6 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် သွင်ဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း SSPP ၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉၵွင် 276 ၊ 348 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈလႄႈ 223 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမၢၼ်ႈပဵင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းလႂ် သင်ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈဝဵင်းမိူင်း မိတ်ႈၼႆႉ ၼႆၸိုင် တေလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၶဝ်။ ပေႃးၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸိုင် တေဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်းလႄႈ ပႃးၵွင်ႈ  ၼႆဝႃႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ သင်ဝႃႈ ၶဝ်တိုၵ်ႉတင်ႈၸႂ် သွၵ်ႈတဝ် ႁဝ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ သဵင်ၵွင်ႈၼႆႉ တိုၼ်းတေတႅၵ်ႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ”- ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင်တင်း ဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်ႇၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 15 ၵေႃႉ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း