Saturday, June 15, 2024

ပၢင်တိုၵ်း ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လေႃႇတိုၵ်း SSPP ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇတၢႆ မွၵ်ႈ 4 ၵေႃႉ။

Photo SSPP-Photo: ပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2022 တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:10 မူင်း ထိုင် 1:00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဵၼ် ႁႅင်း မွၵ်ႈ 80 လေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈလွႆလိူင် ၾၢႆႇႁွင်ႇလွႆႁူၺ်ႈၶမ်း ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈဢုမ်ႈ လၵ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်း 2 ငႃးသေ လေႃႇတိုၵ်းႁဝ်း၊ 1 ငႃးလႂ် ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ။ 2 ငႃးႁူမ်ႈၵၼ် တေမီးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇတၢႆ မွၵ်ႈ 4 ၵေႃႉ လွင်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းယူႇ။ တင်းၾၢႆႇႁဝ်းတႄႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်။ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶမယ 348 တီႈဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉၵၢင်ႇၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႅၼ်း 81 mm 3 လုၵ်ႈ ပၼ်ႁႅင်းၾႆးၸွႆႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇ 81 mm, 60 mm, 79 mm လႄႈ ၵွင်ႈ ၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယိုဝ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP လၢတ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ SSPP ၼႆႉ တႄႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊ 2022 ။ သွင်ၾၢႆႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်သေ ယူႇယူႇၵႆႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း