Monday, May 20, 2024

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထွၼ်ၸိုဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢွၵ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉဢၼ်တိတ်းတေႃႇငၢႆႈ

Must read

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထွၼ်ၸိုဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢွၵ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉဢၼ်တိတ်းတေႃႇငၢႆႈ တႃႇႁႂ်ႈၵိုင်ႇလႅပ်ႈငဝ်းလၢႆးလုမ်ႈၾႃႉၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထွၼ်ၸိုဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉဢွၵ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းလႄႈ ၸပ်းငၢႆႈ

ဝၼ်းတီႈ 21/9/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ – ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပႃးၸဵမ်တၢင်ႇမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈႁပ်ႉသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လီငၢမ်းယဝ်ႉလႄႈ  ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ  မီးႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်တႃႇတေႃႇသူႈ  ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊဝၢႆးရတ်ႉသ် 2019 ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ်တေ လူတ်းယွၼ်ႇမၢႆမီႈၸိူဝ်းဢွၵ်ႇဝႆႉတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ  19၊ ႁႂ်ႈမၼ်းၵိုင်ႇလႅပ်ႈတင်းငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸွမ်းၵၢပ်ႈၸွမ်းပၢၼ်ၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထွၼ်ၸိုဝ်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢွၵ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉၸႃႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈ ၊  တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် လႄႈ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူႈဝၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ တႃႇတေပိုတ်ႇမိူင်းႁပ်ႉၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း၊ တႃႇတေယုၵ်ႉမုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်းၼႆသေ  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇမိူင်းၶိုၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်မေႊပီ 2022 ၼႆႉ။ သူၼ်းဢီးၵူၼ်းမိူင်းသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၶိုင်ပၼ်ႁႂ်ႈလႆႈသမ်းၵူႈၵေႃႉလီငၢမ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းထွတ်ႇ ၽႃႈပူၵ်ႉပၢၵ်ႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပီ 2022 ၼႆႉ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်တီႈမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ မိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2019။ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉႁၢႆႉႁႅင်း ၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈ ၊ ပေႃးယႃဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းလူင်းၵိၼ်ပႃးပွတ်ႇယွၵ်းယွႆ ထိုင်တီႈလႆႈတၢႆ။ တိတ်းၸပ်းလၢမ်းၽႄႈၸူးၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၊ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉဝၢၼ်ႈပိၵ်ႉမိူင်း၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယင်းပႆႇၸၢင်ႈတင်ႈတူဝ်လႆႈၶိုၼ်းလီလီသေမိူင်း။

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတင်းမူတ်းမီး 612 လၢၼ်ႉပၢႆ လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 6လၢၼ်ႉ 5 သႅၼ်ပၢႆ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းထႆးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး  4 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉလူႉတၢႆမီး 32655 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းထႆးဢၼ်လႆႈႁပ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်မီး 53 လၢၼ်ႉပၢႆ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသမ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး 619167  ၵေႃႉ  တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 19448 ၵေႃႉ – ၾၢႆႇပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵေႃႉၼိုင်ႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈတေပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆၸဵမ်မိူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃ ဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်း၊ မေႃယႃလႄႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈထိုင်တီႈၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေလူႉတၢႆ မီးၼမ်၊ ၵူႈဝဵင်း ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈဝဵင်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 1000 ၵေႃႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ သဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်ၾၢႆႇပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလုမ်ႈၾႃႉဢွၵ်ႇဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၽိတ်း ။ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတႅတ်ႈတေႃးၼႆႉ  ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉလႆႈသေၵေႃႉ – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ယူႇ ၸဵမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းထႆးလႄႈလၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ထုၵ်ႇလႆႈလုမ်းလႃးတူဝ်ၵဝ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ယူႇ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတႄႉလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း