Saturday, May 18, 2024

SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

Must read

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 15/2/2024 ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပေႃးတေမီးႁႅင်းၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်း – ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ SSPP ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

SSPP Info ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆးသေ ၼင်ႇႁိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ပေႃးတေမီး ႁႅင်းၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆလႄႈ ႁဝ်း ၶႃႈ မုင်ႈမွင်းပႂ်ႉ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်းဢေႇ – ႁႅင်းသိုၵ်းဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/2/2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ၵေႃႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 18 ပီ ထိုင် 45 ပီ မႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းလႆႈ တေသွၼ်ၵၢၼ်ပၼ် 1 ပီ ႁၢပ်ႇ ၵၢၼ် 5 ပီ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/2/2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်း ဢႃယုတဵမ် 18 ပီ ၵူႈၵေႃႉ တၵ်းတေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၶၢၼ်းႁွင်ႉၸိုင် တေၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 5 ပီ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း