Saturday, May 25, 2024

ၵႃႈရူတ်ႉၵႃး သႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈလူင်းတေႃႇၵေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ်

Must read

သႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တေယၢၼ်ၵၼ် 30 လၵ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵႃႈရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး တေႃႇၵေႃႉ လႆႈပၼ် 1 သႅၼ် ထိုင် 2 သႅၼ်ပျႃး ယွၼ်ႉလႆႈပၼ်ၸွမ်းၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇၼမ်။

သဵၼ်ႈတၢင်းထိူၼ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ - သႅၼ်ဝီ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သဵၼ်ႈတၢင်းထိူၼ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း – သိုၵ်း TNLA သိုၵ်း MNDAA လႄႈ သိုၵ်း AA လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းၵၼ်မႃး တီႈမိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီတႄႉ ယင်းပႆႇပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းတႄႉ တိုၵ်ႉမီးၵမ်ႉဢေႇ ဢၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ် ႁိူၼ်းဢမ်ႇလူႉ ဝၢၼ်ႈဢမ်ႇလႅဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဝၢႆးၶူဝ်လီၼႆႉယဝ်ႉ ပေႃးလုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းသႅၼ်ဝီၼႆ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈ ပၼ်ႇမိူဝ်းၵႆ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၵႃႈရူတ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တေႃႇၵေႃႉ လႆႈပၼ် 1 သႅၼ် ထိုင် 2 သႅၼ် ပျႃး။ မိူဝ်ႈၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သုၵ်ႉသၵ်ႉယူႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႉသႅၼ်ဝီမႃးလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈပၼ်တေႃႇၵေႃႉ ဢမ်ႇ ယွမ်း 3 သႅၼ်ပျႃးၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ပႆႇပဵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ၵႃႈရူတ်ႉၵႃး ၶိုၼ်ႈလူင်း သႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တေႃႇၵေႃႉလႂ် တေမီး 1,500 ပျႃး ထိုင် 2,000 ပျႃး။ ဢိင်ၼိူဝ် ၵႃႈရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉလႆႈပၼ်ႇတၢင်းလတ်း/ တၢင်းထိူၼ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈၵႆ လိူဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼမ်။

“ၵူႈပွၵ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈပၼ်ႇၵႆ လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယၢင်း – ၵျႃႇယၢင်ႇ – ၸေႈဢူ ထိုင်သႅၼ်ဝီ။ တေႃႈလဵဝ် တီႈၶူဝ် ၼမ်ႉတူႈ တၢင်းၶဝ်ႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ လီၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်တႆႇတၢင်းၼႆႉဢေႃႈ။ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းထိူၼ်ႇၼႆႉ မီး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ – သိုၵ်းလွႆၶဝ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 7 တီႈၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းလတ်း ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈ
Photo by – ၸဝ်ႈၵႃး/ တၢင်းလတ်း ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ

ယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႈ ထုၵ်ႇလေႃႇတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ် မိုၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ၊ ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၶုမ်ၸဝ်ႈၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလူႉၵွႆ ၼမ်။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းယေးသေ ယူႇၵိၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈမီး။ ဢၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇၵေႃႈ မီးၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တၢႆၶမ်ႁိူၼ်း ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၼမ် ၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၽႂ်တေၸွႆႈထႅမ်။ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တူႇမႅၼ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈလူႉသုမ်းႁိူၼ်းယေး ဝတ်းဝႃး သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းႁူဝ်ယွႆႈတႅတ်ႈတေႃးလီ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းယူႇ။ မိူဝ်ႈ ၽွင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 69 ၊ ၸၵၶ 16 ၊ ၶမယ 323 ၊ ၶယလ 240 လႄႈ တပ်ႉၵွင်ၾၢႆႇယႃႈယႃ (ဆေးတပ်ရင်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း