Wednesday, April 24, 2024

ဢမ်ႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႇဢႃယုဝတ်းဝႂ်  လုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မႃးသႂ်ႇၶွၼ်ႇၼမ်

Must read

ဝၼ်းထီ့ 9 လိူၼ် February  ၼႆ့ လုမ်းၽွင်းတၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူင်းၵွၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်ႈႁွတ်ႈမိူင်းထႆး  သေသႂ်ႇၶွၼ်ႇတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီး 3 မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇ သႂ်ႇၶွၼ်ႇ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းၵွၵ်ႇၼႆ့ ၼိုင်ႈဝၼ်း မီးႁိမ်းၸမ်  ႁဵင်ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထီ့ 13/12/2023 ထိုင် ဝၼ်းထီ့ 8/2/2024 ၼႆ့ မီး 35919 ၵေႃ့ယဝ့် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ- ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၼႆ့ ဢမ်ႇၶႂ်ႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇ ပၼ်တီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေတႃ့ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၵႂႃႇႁဵတ်း ဝႂ်ၶႂၢင့်ယူႇသဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ့်သမ့် တေလႆႈၼေပႃး ဝႂ် ဢၼ်သႂ်ႇ ၶွၼ်ႇယဝ်ႉၼၼ့်  ၼႆလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်သေ ၵႃႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇ ၵႂႃႇၵူၺ်း – ႁႅင်းၵၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်သႂ်ႇၶွၼ်ႇယဝ့်ၼၼ့်  ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် တေပၼ်ဝႂ်ၵမ့်- မၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈ သႂ်ႇ ၶွၼ်ႇ ယဝ့်ၼႆပႃး။  ဝႂ်ဢၼ်ၼႆ့ တေလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇၼႄပႃး ၽွင်းၵႂႃႇတေႃႇဢႃယု ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈ လႅၵ်ႈဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၊  မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ ဝႂ်ၵမ့်ထႅမ် ၸိူဝ်းၼႆ့ – ဝႃႈၼႆ ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ  ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈ ၊ ႁူင်းၸၢၵ်ႈ လႄႈ  ၾၢႆႇလဵင့်လူၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆ့ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆ့ပၼ် ၵႃႈႁႅင်း 1 လိူၼ် 7500 ဝၢတ်ႇ (ငိုၼ်းထႆး) သေ တေလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇ တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႃႇ 2 % ၼႂ်းငိုၼ်းလိူၼ် (150 ဝၢတ်ႇ) ဝႃႈၼႆ ။

ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇၼႆ့ လိူဝ်သေ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆးယဝ့် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ တေလႆႈ သႂ်ႇၶွၼ်ႇ မိူၼ်ၵၼ် – ဝႃႈၼႆ ။

တႄႇဢဝ်ပီ 2012 ၼၼ့်မႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပူတ်းၶႂၢင်းပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇ ၼႆ့သေတႃ့  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵပ်းၶိုၼ်းၵူၺ်း ။

လိူဝ်သေ တေလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇ 2 % ၼႂ်းငိုၼ်းလိူၼ်ယဝ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆ့ထႅင်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ် 25 % ၼႂ်းငိုၼ်းလိူၼ် လတ်းၽၢၼ်ယေးငိုၼ်းသေ သူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း ၵူႈလိူၼ် – ဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း