Saturday, May 25, 2024

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

Must read

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပွၵ်ႈ ႁႅၵ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႈ 700 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 14/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈထုင်ႉၼႃးသႃလေး ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈပေႃႇလသီႇၶွင်ၸုမ်းလႄႈ ထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မႃးလၢတ်ႈ ၼႄ လွင်ႈပေႃႇလသီႇၸုမ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼမ်လႄႈ သင်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈထိုင်မႃးတၢင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ႁႂ်ႈၸတ်းပၼ်ဢွင်ႈတီႈယူႇ တီႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉ ဝၢၼ်ႈႁၢမ်း 200 ပၢႆလႄႈ ႁႂ်ႈမႃးပူၵ်းပွင် ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉထႅင်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 78 ပီ တေထိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈ RCSS သေ တေမႃးၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမွၵ်ႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

RCSS ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ
Photo by – Tai Freedom/ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ

“လႆႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပီတေမႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တေမႃးၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်ၼႆၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းမိူၼ်ပွႆးၾိင်ႈထုင်းသေ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း မိူၼ်တီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမွၵ်ႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၶႆႈၼႄလွင်ႈပိုၼ်းပဵၼ်မႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈထုင်ႉၼႃးသႃလေး ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်း ပၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ပွတ်းထုင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇ တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် တမ် NCA ဝႃႈၸိုင် ၵႂႃႇမႃးလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်း ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၊ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈလႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇမႃးငၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈ မိူင်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2015 မိူဝ်ႈပၢၼ် ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/10/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF လႄႈ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရႅၵ်ႉတိတ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ ABSDF ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼႆႉ လူႉ/ ယၢႆႈၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း