Saturday, April 13, 2024

ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းၵျပၼ်ႊတူၵ်း – မိူင်းၵျႃႊမၼီႊ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် မိူင်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇ ထီ့ 3 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃ့

Must read

ၶၢဝ်ႇရၢႆႊတိူဝ်ႊ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ – မိူင်းၵျပၼ်ႊ လႆႈႁူပ့်လွင်ႈ ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၶၢဝ်းပွတ်း (recession) ။

ယွၼ့်ႁႅင်းႁပ့်သိုဝ့်ၼႂ်းမိူင်း ယွမ်းလူင်းသေ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တူၵ်းမႃး 6 လိူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မိူင်းၵျႃႊမၼီႊၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ မိူင်းၵျပၼ်ႊသေ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် မိူင်းဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ထီ့ 3 တီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃ့ ။

- Subscription -

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆ့ ၼႂ်းဝၼ်းထီ့ 15 လိူၼ် February ၼႆ့သေ လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ(GDP) ၼႂ်းမိူင်းၵျပၼ်ႊလိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ – လိူၼ်တီႇသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼႆ့ တူၵ်းလူင်းၵႂႃႇ 0.4% ။ ၵွၼ်ႇၼႃႈ 3 လိူၼ်ၼၼ့်ၵေႃႈ တူၵ်းဝႆ့ 3.3% ။

ယွၼ့်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တူၵ်းလူင်းထပ်းၵၼ်ဝႆ့ 6 လိူၼ်လႄႈ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းၶၢဝ်း ပွတ်း(recession)။

ယွၼ့်ငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်းၼႆ့သေ လွင်ႈ ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းမိူင်းၵျပၼ်ႊ တေပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပၵ်းပိူင်ငိုၼ်း  ၶီႈ/ငိုၼ်းတူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈသုၵ့်ယုင်ႈမႃး – ဝႃႈၼႆ ။

မိူင်းဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃ့ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်မိူင်း ဢမေႊရိႊၵၼ်ႊ ၊ ထီ့ 2 ပဵၼ် မိူင်းၶႄႇ ၊ ထီ့ 3  မိူင်းၵျႃႊမၼီႊ လႄႈ ထီ့ 4 ပဵၼ်မိူင်းၵျပၼ်ႊ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း