Saturday, May 25, 2024

ဢမေႊရိႊၵၼ်ႊတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶၢႆႉႁိူဝ်းတပ်ႉၼမ်ႉ 6 လမ်း မႃးပၵ်းသဝ်းတပ့် ဝႆ့တီႈ သမုတ်ႉတြႃႇ ပၸိၾိၵ့်ၾင်ႇတၢင်းတူၵ်း

Must read

ၶၢဝ်ႇ South China Morning Post ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆ့ဝႃႈ – တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈၼေဢဵၼ်ႁႅင်းတေႃႇ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တူင့်ၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ႁႅင်းမႃးသေ ၼႂ်းပီၼႆ့ ဢမေႊရိႊ ၵၼ်ႊ တေဢဝ်ႁိူဝ်းသိုၵ်း 5 လမ်း မႃးပၵ်းတပ့်ဝႆ့တီႈ ပၢင်လၢႆႇပၸီ့ၾိတ့်ပွတ်းတူၵ်း – ဝႃႈၼႆ ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇပၸီ့ၾိတ့်ပွတ်းတူၵ်း ၼႆ့ ႁိူဝ်းသိုၵ်းဢမေႊရိႊၵၼ်ႊ မီးဝႆ့ 3 လမ်းသေ တေႁွတ်ႈမႃးထိုင်ထႅင်ႈတႃႇ 2 လမ်း။

- Subscription -

ဢမေႊရိႊၵၼ်ႊ မီးႁိူဝ်းသိုၵ်း ဢၼ်တေႃ့တၢင်ႇလႆႈပႃးၶိူင်ႈမိၼ် တင်းမူတ်း 11 လမ်း ။ လွင်ႈဢၼ် ဢမေႊရိႊၵၼ်ႊ တေဢဝ် ႁိူဝ်းသိုၵ်း တႃႇၼိုင်ႈၶိုင်ႈ မႃးဝႆ့ ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ပၸီ့ၾိတ့်ၼႆ့ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ။

ႁိူဝ်းသိုၵ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ယူႇဢႅတ့်သ်ဢႅတ့်သ် ဢေႇပရႃႇႁႅမ်ႊလိၼ်ႇၵုၼ်း ၼႆ့ ၶဝ်ႈပႃး တီႈၼႂ်းၸုမ်း ႁိူဝ်းပၸီ့ၾိတ့် တပ့်ၼမ့် မိူင်းဢမေႊရိႊၵၼ်ႊ ။ တႄႇလုၵ့်တီႈ သၢၼ်ႇတီႇယေႇၵူဝ်ႇ ၊ ၸေႈတွၼ်ႈၵႄႇလီႇ  ၽူဝ်းၼီးယႃး ဢွၵ်ႇမႃးသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 5 လိူၼ် February ၼႆ့ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မုင်ႈၼႃႈမႃးၸူး ပၢင်ႇလၢႆႇ ပၸီ့ၾိတ့်ပွတ်းတူၵ်း ယဝ့် – ဝႃႈၼႆ ။

ႁိူဝ်းယူႇဢႅတ့်သ်ဢႅတ်ႇသ်ၵျွတ့်သ်ဝႃႇသျိၼ်ႇတၢၼ်ႇ ဢၼ်တေမႃးပုတ်ႈတႅၼ်းတီႈ ယူႇဢႅတ့်သ်ဢႅတ့်သ် ရေႃႇၼႄႇ ယေႇၵိၼ်ႇ (ဢၼ်လုၵ့်တီႈ ယူဝ်ႇၵူႇသႃႇၵႃႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇတီႈ ဝႃႇသျိၼ်ႇတၢၼ်ႇ ) ၼၼ့်ၵေႃႈ လႆႈတႄႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မႃးယဝ့် – ဝႃႈၼႆ ။

လိူဝ်ၼၼ့် ႁိူဝ်းယူႇဢႅတ့်သ်ဢႅတ့်သ်ၵႃးပိၼ်ႇသိၼ်ႇ လႄႈ ႁိူဝ်းယူႇဢႅတ့်သ်ဢႅတ့် တီႇဢူဝ်ႇတူဝ်ႇတီႇရူ့ၸ ပႄ့ ဢၼ်ပၵ်းဝႆ့တီႈ ၵူႇဢမ်ႇ လႄႈ ႁႃႇဝၢႆႇဢီႇၼၼ့် ၵေႃႈ တႄႇဢဝ်လိူၼ် April – July ၼႆ့ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေပၵ်းယူႇသဝ်းဝႆ့တီႈ ပၢင်ႇလၢႆႇပၸီ့ၾိတ့်ပွတ်းတူၵ်းၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ့်မႃးၼၼ့်  ႁိူဝ်း 2 လမ်းၼႆ့ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး တီႈၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ့်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွမ်း ၵျႃႇပၢၼ်ႇ တီႈ ပၢင်ႇလၢႆႇၾိလိပ့်ပိၼ်း ။

 မိူဝ်ႈလိူၼ် January ပူၼ့်မႃးၼႆ့သမ့် ႁိူဝ်းယူႇဢႅတ့်သ်ဢႅတ့်သ်ၵႃးပိၼ်ႇသိၼ်ႇ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်း ပၢင်ၽိုၵ်း ၽွၼ့်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွမ်း ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တီႈ ပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ – ဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း