Sunday, September 24, 2023

ၵူၼ်းယိပ်းလႅဝ်းယိပ်းမိတ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးဝၢတ်ႈၸဵပ်း

Must read

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိပ်းမိတ်ႈယိပ်းလႅဝ်းလမ်းၽၼ်းၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမဵတ်းပႃၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းပၢင်ႇပေႃႉၵွပ်ႉၾ် Regina ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

Photo CJ- ၵူၼ်းယိပ်းမိတ်ႈယိပ်းလႅဝ်းသေ ၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမဵတ်းပႃတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 25/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇမဵတ်းပႃတီႈၼွင်  ႁိမ်းပၢင်ပေႃႉၵွပ်ႉ Regina ၺႃးၵူၼ်း သၢမ်ၵေႃႉ ယိပ်းလႅဝ်းလမ်းၽၼ်းလွၵ်ႇ ႁိမ်ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇ၊ ၵူၼ်းမဵတ်းပႃ မၢတ်ႇၸဵပ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဢႃယု 50 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇသၢမ်ၵေႃႉ ၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉသေ  ၼင်ႈမဵတ်းပႃယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈသၢမ်ၵေႃႉ ယိပ်းလႅဝ်းလူင်ဢွၵ်ႇယုမ်းမႃး ဢဝ်လႅဝ်းငႃသေ  ႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ၊  ၶဝ်ဢဝ်လႅဝ်း ၽတ်ႉၵႂႃႇၽတ်ႉမႃး လွၵ်ႇၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈႁေၵေႃႈ  တႃႇၵေႃႉတႄႉၺႃးၽၼ်းတီႈ ၵွင်းလင်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉမီးလွင်ႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵၼ် ၵႆႉမီးလွင်ႈၸူၼ်ႁိမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ၊ ၾၢႆႇၵူၼ်းလူႉသုမ်းမီးသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢင်ႈတူင်ႉ CCTV ၊   မီးၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ သေတႃႉၵေႃႈပလိၵ်ႈဢမ်ႇတွၼ်ႉသႂ်ႇၸႂ်ႁႃၽူႈၽိတ်းမႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇသေပွၵ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈၸူၼ်ႁိမ်ၵၼ်ၵေႃႈ လိူင်ႇမၢၵ်ႈမီးမႃးၵူႈဝၼ်း ၊ ပေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွႆႈၵၼ်လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်း ၸင်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ၵူၼ်းဢၼ်ၺႃးၸူၼ်ႁိမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ_  “ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁဝ်းပဵၼ် PCX  ဢေႃႈ ၵိုတ်းဝႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈလွၵ်ႉႁူဝ်မၼ်းလႄႈ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈငၢႆႈငၢႆႈဢေႃႈ ၼူဝ်းတႄႉၶဝ်ဢမ်ႇၼူဝ်းလႆႈ ၶဝ်ထူဝ်းၵႂႃႇၵူၺ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈပႃး remote(ရီႉမူတ်ႊ)မၼ်း မိူဝ်ႈၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇဢမ်ႇပေႃးၸမ်ပေႃးၵႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းႁွင်ႉၸဝ်ႈ တႅၵ်ႇသီႇ(Taxi )ဢၼ်လဵပ်ႈမႃးႁိမ်းႁဝ်းသေ ႁႂ်ႈၸွႆႈလမ်းဢဝ်ၶိုၼ်းဢေႃႈ မိူဝ်ႈထိုင်ၵႂႃႇၼႂ်းၵိဝ်ႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃးတူၺ်းဢေႃႈ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းၶဝ်ႈၸမ်ၶဝ် ၵွပ်ႈၶဝ်ဢဝ်လႅဝ်းၽတ်ႉၵႂႃႇၽတ်ႉမႃး ၽိူဝ်ႇမီးၵူၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၼမ်ယဝ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈၸင်ႇၽႃႈရူတ်ႉပႅတ်ႈသေလႅၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇ ၵတ်းၵႃႈလႃႈ “ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈထၢတ်ႈပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ ႁိမ်းဝတ်ႉပုင်ႇလူဝ်ႉဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းယိင်းသွင်ၵေႃႉၵႂႃႇဝႆၽြႃး ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆးသၢမ်ၵေႃႉဢဝ်မိတ်ႈငႃသေ  ႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ ၾူၼ်းၵပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵွပ်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းႁႃယၢပ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇၸႂ်ႉၵေႃႈ ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ၵူႈဝဵင်း။ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃၶီႈလဵၵ်းၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶႂ်ႈမီးယူႇၵူႈဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း