Tuesday, June 18, 2024

ၽူလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း သုမ်းငိုၼ်းၼမ်

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်း တင်းၼမ်လၢႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ် ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ယႃႉတိူၵ်ႈၶူဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ပေႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ် လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်းတင်းၼမ်  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ငိုၼ်းၶမ်း ပႃးၵႂႃႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်း ပေႃးႁႆႈၶႃႈ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ် ငိုၼ်းဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးသေသူင်ႇမႃးပၼ်တႃႇၵိၼ်တႃႇယူႇ တႃႇၼိုင်ႈပီ။ ၵူၼ်းထဝ်ႈသမ်ႉ ၵႂႃႇဢဝ်သိလ်ၶႃႈၼေႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇတၢင်းမိူင်းထႆးသေ သူင်ႇမႃးပၼ်ဝႆႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင်ၼႆၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈမႃးဢဝ်သိလ် တီႈၵျွင်းသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇမိူဝ်မူတ်းၶႃႈ၊ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ၶဝ်သွၵ်ႈတဝ်မူတ်း။ တိူၵ်ႈၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႉၵွႆသွၵ်ႈမူတ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းပေႃးႁႆႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ သုမ်းငိုၼ်းၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ် ၶမ်းၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ်မႃးသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ၵေႃႈပႆႇႁူႉ။ တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးၵူၼ်းထဝ်ႈသွင်ၵေႃႉ ဢႃယုမွၵ်ႈ 60 ပီ ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ် ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

“ယူတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ထိုင်တႄႉ သင်ႁႂ်ႈမၼ်းလီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ပွၵ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လီ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၽွတ်ႇၸုမ်းဝႆႉ တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄ ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽႂ် မၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ သင်ပႂ်ႉပဵၼ်ပိူၼ်ႈမႃးႁဵတ်းပၼ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်  ၵမ်ႉရူတ်ႉၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ၊ ၶဝ်လၵ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေး၊ ၸူၼ်ၵၼ်ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း၊ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ် ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ ပၢင်တေႃႇ လွင်း၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း