Wednesday, June 19, 2024

လိူၼ်လဵဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇသွၵ်ႈတဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင် ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁိူၼ်းပီႈၼၢင်းၶႃႈၵေႃႈ ၺႃးသွၵ်ႈဢေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇ။ ၽိူဝ်ႇထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်း လႆႈႁၼ် တိူၵ်ႈသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယုင်ႈယၢင်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ၵႂႃႇမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇတူၺ်းၼႂ်း CCTV လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ၶီႇ ၵႃး  Crown သီၶၢဝ်လမ်းၼိုင်ႈ မႃးတီႈႁိူၼ်းသေ သွၵ်ႈတဝ်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ  25/10/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ငိုၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း သုမ်းငိုၼ်း 5 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်တူၺ်း ၵူၼ်းမီးဢမ်ႇမီးသေၶဝ်ႈဢေႃႈ။ပေႃးမီးၵူၼ်းၵေႃႈ ၶဝ်တေဢဝ်ၵွင်ႈငႃသေလွၵ်ႇငိုတ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶႄႇ တေႃႇၵၼ်ဢေႃႈ။တူၺ်းတႄႉ ဢမ်ႇလႅပ်ႈၸႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼႆႉ” –  ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 30/10/2023 ၼႆႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႈ 3 လင်ထပ်းၵၼ်သေ ၼႂ်းလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးသွၵ်ႈတဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်။ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်း တေၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵူၺ်းၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်ႁေ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုပ်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်ၵၼ် ၶႂ်ႈမီးၵူႈဝၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈ  ဝၼ်းတီႈ 21/10/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်ထူင်ၸၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁေႃႇပူၵ်ႉတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆၼဝ်ႈဝႆႉ 3 ၵေႃႉ တီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/10/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး သီလမ် မႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆပိင်ႈယၢင်ႈ (ယူနန်အကင်ဆိုင်) ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈသမ်ႉပဵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇထႅင်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် ယူႇၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈလွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈသေဢိတ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း