Tuesday, May 21, 2024

သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ မီးၸုမ်းဢမ်ႇၾၢႆႇလွၵ်ႈငိုတ်ႈၸူၼ်ႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း

Must read

ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ပၢင်လူင်-လၢႆးၶႃး မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပႂ်ႉႁေႉတၢင်းသေ လွၵ်ႈငိုတ်ႈႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း။

သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် လၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/9/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇရူတ်ႉၵႃးသႅၼ်းၵႃႈလၼ်ယႂ်ႇသေ ပႂ်ႉႁေႉတၢင်း  လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶႃႈၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမိူဝ်းဢေႃႈ ။ မီးၵူၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈမႃးငႃႁေ ၸႂ်ႉၶႃႈၵိုတ်း။ ဢမ်ႇတၵ်းသဵင်တၵ်းပၢၵ်ႇသင်သေ မႃးၸၵ်ႉဢဝ်ၾူၼ်းၶႃႈၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ မီး 3 ၵေႃႉၼႆႉဢေႃႈ ယိပ်းၵွင်ႈႁေႁေႉၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ။ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈၾူၼ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း 3 သႅၼ် ၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းၼႆဢေႃႈ။ ၶဝ်ၼိုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၺ်း၊ ပႃးၵွင်ႈမႃး 2 လဝ်း ၊ပၢႆၶီႇၵႃး Vigo မႃးၵွၼ်ႇ ၊ ၶဝ်လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တႄႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းပဢူဝ်းၶႃႈဢေႃႈ လႅပ်ႈတေပဵၼ် PNO ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ PNO တႃႇႁူႉလွင်ႈယွႆႈယႅမ်းသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁပ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မႆႈၸႂ်ၼမ်ဢေႃႈ။ၵူဝ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ။ ၶဝ်ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ဢဝ်ၵွင်ႈငႃႁေ လွၵ်ႇၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လၢႆးၶႃႈ-ပၢင်လူင်ၼႆႉ ၵႆႉမီးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း။ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် တီႈဢေႇသုတ်း 2 ပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႆႉထူပ်းၵႆႉၺႃးၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း