Sunday, October 1, 2023

 ၵူၼ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင်

Must read

  ဝၼ်းတီႈ 11/9/2023 ယၢမ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆ မႅၼ်ႈၽွင်းသင်ၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ် ဝႆၽြႃး၊ၼင်ႈတြႃးယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း ၶဝ်ႈတဝ် ၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၵျွင်းဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်ၵႂႃႇ ။

Photo by Local : ႁၢင်ႈၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈဝၢင်းဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇတီႈၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ( ႁၼ်ၼႂ်းၵွင်ႈထၢႆႇ ၶႅမ်ႊမရႃႊ သီႇသီႇထီႇဝီႇ)

ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၼႆႉ ဢႃယု မၼ်းမီးမွၵ်ႈ 30 ပၢႆၼႆႉ မၼ်းယူႇဢိူမ်ႈတၢမ်းႁူဝ်ႉဝၢင်းၵျွင်းၼႆႉၵူၺ်း။ မၼ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်ၵႂႃႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တႄႇဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇတႄႉ တေလႆႈၾၢင်ႉၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ မိူဝ်ႈမၼ်းၶဝ်ႈမႃးၼႆႉ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် တိုၵ်ႉဝႆႈၽြႃး ။ တေဝႃႈ လၢတ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းၼႆၵေႃႈ ပေႃးပႆႇႁၼ်မၼ်းလၵ်ႉသိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃ ပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃ၊ တူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းၵွၼ်ႇ ပေႃးမၼ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇတႄႉ ထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈၵေႃးပၵႁႃႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁႃႉၼႆၵေႃႈ လူဝ်ႇႁႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉမၼ်းၵႂႃႇယူႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းၶဝ်ႈမႃးသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းၼႆၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈႁၼ်ၼႂ်းၵွင်ႈထၢႆႇ သီႇသီႇထီႇဝီႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၵႆႉမီးၽူႈလၵ်ႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈ ၊ ပေႃးမီးၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပွႆႇဝႆႉမဝ်မၢင်ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ်ၼႆတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၵေႃႉမၼ်း။ၵူၺ်းၼႃႇ ပေႃးပႅတ်ႈၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်းဝူၺ်ႇတႄႉၵေႃႈ ႁၢႆတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇ လဵၵ်းပုတ်းလဵၵ်းပၢတ်းၵေႃႈ ယင်းႁၢႆၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၾႆးသူဝ်ႊလႃႊ ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းႁဝ်းၼႆႉ ႁၢႆၵႂႃႇပဵၼ် 4-5 ဢၼ်ယဝ်ႉၼႆႉ။ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ႁိူၼ်းဢမ်ႇဝႃႈၵျွင်း လူဝ်ႇလႆႈမီးၵူၼ်းပႂ်ႉဝႆႉ ၸင်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႇၼႆတေလီဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်လင်ၼိုင်ႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵႂႃႇၵၢတ်ႇၵၢင်ၼႂ် ၺႃးၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းသေ သုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆၵႂႃႇတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 17-18/8/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်လင် တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၵဵင်တွင်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် လၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇ သုမ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း