Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ မီး 100 ပၢႆ ယဝ်ႉလႄႈ ဝဵင်းပၢင်သၢင်း Lockdown

Must read

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ   မီး 150 ပၢႆ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း (ပၢင်ၶမ်း)ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈလႄႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ၼႆႉၵႂႃႇတေပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝဵင်းဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းပၢင်သၢင်း

ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းၾၢႆႇႁႄႉၵၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် Covid -19 လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဢၼ်လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 79000 ပၢႆ။ ဢၼ်ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်းမီး 35 ၵေႃႉ ၊ တီႈ မိူင်းပွၵ်ႉ  ၊ ႁူဝ်တဝ်း  ၊ မိူင်းၽႅၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉႁူမ်ႈၵၼ်မီးး 118 ၵေႃႉ။   ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 6 ၼႆႉၵႂႃႇ တေပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်ဝဵင်းပၢင်သၢင်း ၊ တေပိၵ်ႉတေႃႇထိုင်ပေႃးၵုမ်းလႆႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈ -ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ဢူးၺီႇယၼ်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်ဝႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉၵုမ်းၵမ်ၼႆႉၾၢႆႇၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင်တၢင်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈမႃးၸွႆႈထႅမ်။ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်း။ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ၶမ်းလႄႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈ ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵူႈၵေႃႉ ၾ
ရီး- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဝဵင်းပၢင်ႇၶမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝၼ်းတီႈ 4/1/2021 ၼၼ်ႉတႄႉပႃးဝႆႉဝႃႈ -တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း တေလွၵ်ႉတွင်ႊ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းပၢင်ၶမ်း ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈလၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။ ၽႂ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼေမီးတူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ။ ၽႂ်မီးလွင်ႈယႂ်ႇႁႂ်ႈသိုပ်ႇၾူၼ်းၸူးတပ်ႉပလိၵ်ႈတီႈပၢင်ၶမ်း (ပၢင်သၢင်း)- ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈႁူင်းပွႆႇသဵင်ဝႃႉ WSTV ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈယူတ်းယႃပၼ်ဝႆႉၵူႈၵေႃႉ၊ ပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ၊ ဢမ်ႇမီးဢၼ်ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း