Wednesday, June 19, 2024

မိူင်းပရႃႇၸီးတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပဵၼ်ထီႉ 3 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းပရႃႇၸီး တိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီးသွင်သႅၼ်ပၢႆ ၼမ်လိူဝ် မိူင်းဢိင်ႇၵလၢၼ်ႇသေ ပဵၼ်မႃးထီႉ 3 ၼႂ်းလူၵ်ႈယဝ်ႉ။

Photo: Wikipedia ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းသႃးဢီး ပရူဝ်ႊသူဝ်းၼႃးရူဝ်း

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ CNN ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းပရႃႇၸီး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/05/2020 ဝႃႈ-ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  လိူဝ်မႃးမႂ်ႇထႅင်ႈ 13,140 ၵေႃႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် 254,220 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတီႈမိူင်းပရႃႇၸီႊၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်မိူင်းဢိင်ႇၵလၢၼ်ႇၵႂႃႇသေ ပဵၼ်မႃးမိူင်းၼမ်ထီႉ 3 ၼႂ်းလူၵ်ႈယဝ်ႉ-ဝႃႈၼႆ။ (မိူင်းဢိင်ႇၵလၢၼ်ႇ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 246406 ၵေႃႉ )

- Subscription -

ၼႂ်းဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ (18/5/2020) ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပရႃႇၸီး ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ- မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထႅင်ႈယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ 674 ၵေႃႉ၊ တီႈမိူင်းပရႃႇၸီးၼႆႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီးယဝ်ႉ 16,792 ၵေႃႉ-ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပရႃႇၸီး သႃးဢီး ပရူဝ်ႊသူဝ်းၼႃးရူဝ်း သမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈႁပ်းဢိုတ်း (Lockdown) ဝၢၼ်ႈမိူင်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/05/2020 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢိုတ်းႁပ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈယင်းၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း လူးၵွၼ်ႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈမႃး ထိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မီးၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ 2 ၵေႃႉ၊ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇပေႃးထုၵ်ႇၵၼ် တင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ယွၼ်ႉပေႃႇလသီႇ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်သုတ်းထီႉၼိုင်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ဢမေႊရိၵႃႊ။ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 1,550,539 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇ 1,102,171 ၵေႃႉ၊ ယႃႈႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉ 356,383 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 91,985 ၵေႃႉ။

ၸိုင်ႈမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းထီႉ 2 ပဵၼ်မိူင်းရတ်ႉသျိူဝ်ႊ။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ 19/05/2020 ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တူဝ်ႈလူၵ်ႈမီး 4,911,720 ၵေႃႉ၊ ယႃႁၢႆၶႅၼ်း 1,919,656 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 320,454 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉ ဢွၼ်းလၢႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း