Tuesday, June 18, 2024

ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း မိူင်းၵိုင် Lockdown ဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း

Must read

ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း တႃႇၵုမ်းၵမ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ။  

Photo Credit to We Love Mong Kung- ရူတ်ႉၵႃးႁူင်းယႃမိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇတေႃႉၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမႃးသူင်ႇႁူင်းယႃ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/8/2021 မႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိၵ်ႉ ဢိုတ်း Lockdown ဢိူင်ႇဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 10 ပၢႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ပေႃးတေ လူတ်းယွမ်းလူင်းသေ ပေႃးတေၵုမ်းၵမ်လႆႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈဢိူင်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယွၼ်ႉ ၵုမ်းၵမ်ၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈဢေႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇၵၼ်သေ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လႆႈ Lockdown တၢင်းဢိူင်ႇ။ ႁႂ်ႈ Stay at home ၵၼ်မူတ်းမူတ်း။ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ တၢင်းၼႂ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵူႈဝၢၼ်ႈၶႃႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်းၼႆႉ။ တီႈ ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30/8/2021 ၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 13 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈငိၼ်းထႅင်ႈ ဝႃႈ တိတ်းၸပ်း 5 ၵေႃႉၼႆၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇ 5 ၵေႃႉၼႆႉ ပႆႇယိုၼ်ယၼ် လႆႈၶေႃႈမုလ်းမၼ်းတႅတ်ႈတေႃးၶႃႈ။ ပေႃးဝႃႈ 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ထႅင်ႈၼႆ တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တေမီး 18 ၵေႃႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပဵၼ်   13 ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼႆ ယဝ်ႉ။

“ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈသေ ၶႂ်ႈတုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် ။ ႁႂ်ႈမေႃပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် ။ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵၵ်းတူဝ် ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်းၼႆ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေလူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇယူႇ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်း ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း သိုပ်ႇတုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 10 ဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁီႉ၊ ဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း ပွၵ်ႉ 1 ၊ တူင်ႇလၢဝ်း ပွၵ်ႉ 2 ၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႇၼူၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈသႃးတေႃးလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵႂႃႇ 70 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်လႄႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လုၵ်ႉဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈမႃး ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ။ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉပၢင်လၢင်ႈ လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁီႉ။  ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး   မူတ်းယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း