Saturday, July 20, 2024

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ၵူဝ်းၵၢင်ႉတၢင်းမိူင်းၵူဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး 700 ပၢႆ

Must read

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 700 ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Muse Youth- ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈတၢင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸေႊဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽွင်းသႅင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ  ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ တင်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မီးမိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်းသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်း၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း တေမီးမွၵ်ႈ 700 ၼႆႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႆႉ သွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၵျွင်းၶ ရိတ်ႉယၢၼ် ဢိၵ်ႇပႃးၸွမ်းသုမ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၸွမ်းၵၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမွၵ်ႈ 700 ၼႆႉ ပၢႆႈမႃးယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၼႆႉ မွၵ်ႈ 3-4 တီႈၼႆႉၶႃႈ။ တႃႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1-2 ဝၼ်းၼႆႉ တေၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ဢမ်ႇပေႃး လႆႈမႆႈၸႂ်ၶႃႈ”-  ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းၼႆႉ ၵွၼ်ႇတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 15 ဝၼ်းၼႆႉ။ ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ ၸူးတင်းၼမ်သေ ယူႇတီႈသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ လူမ်ႇယိုဝ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႆႈလူႉတၢႆ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တၢင်းမိူင်းၵူဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းသိုၵ်း ၵူဝ်း ၵၢင်ႉၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉ သိုၵ်းၶၢင် ၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၵူဝ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း