Saturday, June 15, 2024

ထဝ်ႈၸၢႆးၽူႈမီးၾၢင်ႁၢင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈမိူင်းပၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်

Must read

ထဝ်ႈၸၢႆး    ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းပၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈႁူင်းယႃ ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမႆႈၸႂ်ၵူဝ်မၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၊ ၵူဝ်ၵႂႃႇတိတ်းၸပ်းၸူးတၢင်ႇၵေႃႉသေ ၸွမ်းႁႃတူဝ်မၼ်းၸၢႆးယူႇ ။

Photo Credit to Noon Noon LKO – ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ထဝ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၵႂႃႇတီႈႁွင်ႈယႃ/ ဆေးခန်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ မေႃယႃၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆ ၊ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ မေႃယႃႁႂ်ႈမၼ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁူင်းယႃလူင်။ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁူင်းယႃသေ ပၢႆႈယူႇဝႆႉတီႈလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ ထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉယင်းပႆႇႁၼ်တူဝ် ၊ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတိုၵ်ႉၸွမ်းႁႃတူဝ်မၼ်းၸၢႆးယူႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။  

- Subscription -

 “ မေႃယႃတီႈသေးၶၢၼ်းၼၼ်ႉ ၼႄႉၼမ်းႁႂ်ႈမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်တီႈႁူင်းယႃ မၼ်းၵေႃႈဝႃႈ ဢေႃႈ …. ဢေႃႈ ၼႆသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။  တီႈ ႁူင်းယႃၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇ ၊ မႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ သင်ဝႃႈ မၼ်းၸၢႆး မီးတၢင်းပဵၼ်တႄႉၸိုင် တေၸၢင်ႈ ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႂ်တႄႉတႄႉၼႆ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတိုၵ်ႉၸွမ်းၸွပ်ႇတူၺ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ ပေႃႈလုင်းၼၼ်ႉၶီႇၵႃး ပရူဝ်ႊပွၵ်ႉသ် သီၶၢဝ်မႃးတီႈႁွင်ႈယႃဢေႃႈ။   ဢမ်ႇမိုတ်ႈၼႃႈမိုတ်ႈတႃ ၊ လႅပ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းသၢႆၼွၵ်ႈၼႆႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၸႄႈဝဵင်းၶဝ် ယွၼ်းၵႂႃႇပိုတ်ႇ တူၺ်းၵွင်ႈ CCTV ၸွမ်းႁိူၼ်းဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်းႁွင်ႈယႃၼၼ်ႉယူႇဢေႃႈ။   သင် ႁူႉၵေႃႉမၼ်းၼႆ တေၵႂႃႇႁွင်ႉမႃး ၵၵ်းတူဝ်သေယူတ်းယႃပၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ”- ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ႁွင်ႈယႃ  ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ႁွင်ႈယႃ ၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပိုတ်ႇဝႆႉမႂ်ႇမႂ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ။  သင်ဝႃႈမေႃယႃၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ တေၸၢင်ႈႁႃတူဝ် ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉလႆႈငၢႆႈလိူဝ်ၼႆႉယူႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“မၼ်းပိူင်ႈၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းလႄႈ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ မိူၼ်ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈၶဝ်  ဢၼ်ယူႇတၢင်းဢွၵ်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆသင်ၼႆသေ မၼ်းၵႂႃႇၸူးတီႈႁူင်းယႃ ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵမ်းလဵဝ် ပိူၼ်ႈ ၵေႃႈလဵင်ႉ တူၺ်းထိုင်ယူတ်းယႃပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ တႆးႁဝ်းသမ်ႉ လႅၼ်ႈပၢႆႈၼႄႇ ဢီႈသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ မၼ်းၵႂႃႇၵၼ်တႄႉၶႃႈ  ပၢႆးဝူၼ်ႉပိူၼ်ႈလႄႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်းၼႆႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိူဝ်း ၶိုၼ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တင်းမူတ်း 22 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တင်းမူတ်း102 ၵေႃႉ၊ လူင်းႁူင်းယႃ 62 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 40 ၵေႃႉ။ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တင်းမူတ်း 215 ၵေႃႉ၊ လူင်းႁူင်းယႃ 164 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉ 51 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၼၢႆး တင်းမူတ်း 128 ၵေႃႉ၊ လူင်းႁူင်းယႃ 94 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 32 ၵေႃႉ။ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တင်းမူတ်း 101 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ၊ လူင်းႁူင်းယႃ 91 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 3 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ တင်းမူတ်း 83 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ လူင်းႁူင်းယႃ 76 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 5 ၵေႃႉ ၶေႃႈမုလ်း ၼၢင်းသီၼူၼ်း မေႃ လုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ် တီႈႁူင်းယႃမိူင်းပၼ်ႇ တၢင်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း