Tuesday, June 18, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 2 ၶူပ်ႇတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵဵင်းတုင်

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ဢႃယုလဵၵ်ႉသုတ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ  ။

Photo Credit to Keng Tung Youth

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ ဢၼ်လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021   တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မတ်း ဢိူင်ႇပၢင်မတ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႆယဝ်ႉ။ ။

- Subscription -

ၵူၼ်း  ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။ ဢေး လူတႄႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ် ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ ၶႃႈၵႂႃႈ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင် မတ်းၼႆၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ 2 ၵေႃႉ ၽူႈယိင်းဢႃယု 50 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 2 ၶူပ်ႇၼႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“  ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 50 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉၵႂႃႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 5 မူင်း။ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇၼႆႉသမ်ႉ လူႉၵႂႃႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းသွင်”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်း တုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 87 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 1,796 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 29 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉ 772 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း