Wednesday, June 19, 2024

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတေသၢင်းၵဵဝ်ႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း

Must read

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ (ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး) ၸဝ်ႈပေႃးရိသ   ဢႃယုၸဝ်ႈ  47 ဝႃႇတေႃႇ 35 ဝႃႇ ထမ်ႈၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဢၼ်လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ၼၼ်ႉ တေၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ 2/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 3 မူင်း ။

ဢၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၸတ်းပၼ်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ ပီ 2020

ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊမွင်ႇမွင်ႇတဵင်း ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေးလူႉလွၼ်ႇယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်း 45 မိၼိတ်ႉၼႆလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးဢမ်ႇၽွမ်ႉလႄႈ ထိုင်တီႈၶၢဝ်းယၢမ်းသၢင်းၵဵဝ်ႇယိုတ်ႈထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

- Subscription -

“တၵ်ႉၵႃႇလူင်မၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈ ၼိူဝ်ႉတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇလၢင်ႈ ဢမ်ႇၵတ်း။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၸမ် 9 မူင်းၵေႃႈတိုၵ်ႉဢုၼ်ႇယူႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈတေၶိုၼ်းႁူႉတူဝ် တိုၼ်ႇမႃးၶိုၼ်းယူႇၼႆသေ ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ဢဝ်သႂ်ႇၵွမ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈ မိူဝ်ႈၶမ်းဝႃးၼႆႉ ” – တၵ်ႉၵႃႇမၼ်းၸဝ်ႈ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးလင်ၸဝ်ႈလူႉလွၼ်ႇယဝ်ႉ ၾၢႆႇယူႇလီ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း သင်ႇႁႂ်ႈသၢင်ၵဵဝ်ႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ တၵ်ႉၵႃႉသတ်ႉထႃး ဝႃႈတေၽဝ်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း။ ၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုင်ပွင် တႃႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈ တီႈတၢင်းတႅမ်ႇၵျွင်းၸဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်တိုဝ်ႉ ၊ ဢၼ်မီးႁိမ်းၼမ်ႉၵိုတ်ႈႁူဝ်ပူင်း (ႁူဝ်ပူင်းယေႇထွတ်ႉ) ။တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးဢမ်ႇၽွမ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ဢဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈသႂ်ႇၵွမ်ႇ။

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈၸုမ်းပရႁိတ ၶိုင်တႃႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ

ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ယပၶ တူၼ်ႈတီး၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈမိူင်း၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းယုမ်ႇယမ်ဝႆႈသႃၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး  ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၸုမ်းပဢူဝ်း PNO လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးယႂ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတွပ်ႇထဵင်ၵၼ်  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ။

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်တေၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ် 9 လပ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5/9/2021 ဝၼ်းတိတ်ႉတေမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆထႅင်ႈ။

 ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 2/9/2021သမ်ႉ  ဢူးတၶေႃႉၶမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၾၢႆႇၽူႈၵႅမ်တူဝ် ၸဝ်ႈၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ – “တူၵ်းလူင်းၵၼ်တေၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်း မိူဝ်ႈၼႆႉဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၶႃႈ။” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လူႉလွၼ်ႇ ယဝ်ႉ ပႃးၸဵမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉတီႈဝၢင်းၵျွင်းမၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈတီႈ ထမ်ႈၸၢင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 လိူဝ်ၼၼ်ႉၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈၾၢႆႇႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ local semi – lockdown  ဝၢၼ်ႈႁူဝ်တိုဝ်ႉလႄႈ ၵျွင်းၸဝ်ႈၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေးဝႆႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း