Tuesday, June 18, 2024

မိူင်းမၢဝ်း Lockdown ဝဵင်း 5 ဝၼ်း ထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတင်းဝဵင်း

Must read

 မိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ယၢမ်းလဵဝ်  ၵူၼ်းပဵၼ်လူတ်းယွမ်းလူင်းယဝ်ႉလႄႈ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ယဝ်ႉ။

Photo CJ- ၽၵ်းတူမိူင်းၸေႊၵဝ်ႇ မူႇၸေႊ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021

မိူင်းမၢဝ်းၼႆႉတႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ဝၢႆးလင်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းတင်းဝဵင်းယဝ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶိုၼ်းသင်ႇပိုတ်ႇဝဵင်းၶိုၼ်းၶမ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 21 ။

- Subscription -

 ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈသိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 20 တႄႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းသေ ၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတၢင်းပဵၼ်တႄႉ လႆႈလိုဝ်ႈယင်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပိုတ်ႇၶိုၼ်း  Lockdown မူတ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း Lockdown ယဝ်ႉ သေတႃႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈ တေဢွၵ်ႇတၢင်း၊ ၵႂႃႇၵၢတ်ႇ၊ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉလူင် မိူၼ် (supermarket) ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈၼႄဝႂ်ၸႅတ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

“သင်ဝႃႈ တေၵႂႃႇၵၢတ်ႇ၊ Supermarket ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈၼႄ ဝႂ်ၸႅတ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း။ မၢင်တီႈ 48 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆ တီႈမီးတၢင်းပဵၼ်။ ဝႂ်ၸႅတ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၸႅတ်ႈၼႆ ၶေႃႈမုလ်းႁဝ်း တေဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းၾူၼ်း ႁဝ်းတေလႆႈဢဝ် ဝႂ်ၶေႃႈမုလ်း ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၾူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၼႄ ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းမိူင်း မၢဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ  ၸႅၵ်ႇဝႆႉ ပဵၼ် 2 တွၼ်ႈ။ တွၼ်ႈ 1 – ၵူၼ်းၸိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်း မီးၾၢင်ႇႁၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႆႉတီႈၼိုင်ႈ။ တွၼ်ႈ 2 – ၸိူဝ်းၵူၼ်း ပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေတႃႉ သမ်ႉဢမ်ႇဢွၵ်ႇၾၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼႆႉသမ်ႉ ဝႆႉထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ၵူၼ်းပဵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် 3-4 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၾၢင်ႇႁၢင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၾၢင်ႇႁၢင်ႈသေ ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသမ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ထူပ်းႁၼ် 4-5 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈၶႄႇတႄႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းပဵၼ်ၵူႈဝၼ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇလႆႈမၢႆဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႉမၼ်းလီ ဝႃႈတင်းမူတ်း ပဵၼ်လၢႆၵေႃႉ”-  ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆထႅင်ႈ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ထူပ်းႁၼ် တီႈဝၼ်းတဵင်ႈ လၢမ်းမႃးတၢင်း ၸေႊၵဝ်ႇ – မိူင်းမၢဝ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ဢၼ်ပိၵ်ႉဝဵင်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းမၢဝ်းၵူၺ်း  ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း