Wednesday, June 19, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ 3 ဢွင်ႈတီႈ

Must read

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ – သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တီႈၼိုင်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸေႊၵဝ်ႇ – မူႇၸေႊ  ဢၼ်ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 ပီၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/1/2023 ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး ဝၢႆးသေ မိူင်းၶႄႇ လူတ်းယွမ်း လွင်ႈၵုမ်းထိင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉလႄႈ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8 ၼႆႉ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၽၵ်းတူမိူင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းတူလူင် ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ၊ မၢၼ်ႈဝဵင်းလႄႈ ႁေႃၶမ်းလူင် (သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ၽၵ်းတူလူင်သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇတႄႉ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ဝႆႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်း/ ၽူႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး။ တီႈၽၵ်းတူလူင် မၢၼ်ႈဝဵင်းသမ်ႉ တေဝႆႉတႃႇၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တင်းသွင်တီႈၼႆႉ တေပိုတ်ႇပၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၶိုင်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း။ တီႈၽၵ်းတူလူင် ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇသမ်ႉ တေဝႆႉတႃႇၵူၼ်း၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ရူတ်ႉထိပ်ႇ၊ ရူတ်ႉသၢမ်လေႃႉ၊ ရူတ်ႉသီႇလေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 9 မူင်း ၶိုင်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ – ၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ

ၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉ တႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မိူဝ်ႈ 1/4/2020 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတင်းမူတ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်းတၢင်းႁိူဝ်း၊ တၢင်းပႆလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႉဝူင်းတႆး ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းမိူင်းၶႄႇတႄႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ လွင်ႈတေပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေၵႂႃႇမႃးလူမ်ၸႂ်၊ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး သွင်ၽၢၵ်ႇ မိူင်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈမႃး ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ။ ၽၵ်းတူဢၼ်လႆႈဢိုတ်းမႃးၸမ် 3 ပီၼႆႉ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉမႃး ၵူႈလွင်ႈလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇတေပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ တၢင်းၽၢၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉ တေပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တၢင်းၽၢၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်တႄႉ ပႆႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင်။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပိူၼ်ႈတေပိုတ်ႇ ၽၵ်းတူလူင် လႅၼ်လိၼ်သွင် ၽၢၵ်ႇမိူင်းၼႆ။ ၾၢႆႇၶႄႇတႄႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းႁဝ်းတႄႉ ပႆႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈသင် ထၢမ်တီႈၽူႈဢုပ်ႉ ပိူင်ႇၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်သင်ဝႆႉ လွင်ႈၼႆႉၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း လႆႈထုၵ်ႇလွၵ်ႊၻွင်ႊမႃးၸမ် 3 လိူၼ် တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 16/9/2022 ထိုင် 7/12/2022 ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ၼၼ်ႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ မူတ်းယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း