Wednesday, April 24, 2024

ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေၸတ်း ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးလႄႈ လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇ ၵမ်းထူၼ်ႈ 48

Must read

ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 48 လႄႈ တေယွင်ႈယေႃးၵၼ်ႇ တေႃး သူးတွင်းပၼ် ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2023 ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈ တႆး တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈ လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းမူး ဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃ လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ တေႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း တီႈၶုမ်ၸဝ်ႈမိူင်းၼွင် ဝၢၼ်ႈၵွင်းမူး ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၼႆႉ ႁဝ်းၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီး 48 ပီယဝ်ႉ။ ပီၼႆႉ တေမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵူၺ်းၶႃႈ။ ပေႃးထိုင် 50 ပီ ၵွၼ်းၶမ်းတႄႉ တေဢၢၼ်းမွၵ်ႇပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈ လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း တေ ယွင်ႈယေႃးၵၼ်ႇတေႃး သူးတွင်းပၼ် ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ။ ၸဝ်ႈၸရေး  တေႁေႃးလင်ႇၵႃႇလိၵ်ႈလူင်။ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း တေၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉလႄႈ ပေႃးထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆး ဝၼ်းသမ်ႉ တေၼႄတၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈငႄႈၼူၵ်ႉတူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ ထိုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈ။ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တေဢမ်ႇပၼ်မီး လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် လၢတ်ႈ။

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လႄႈ လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးယႂ်ႇလူင် ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း