Sunday, July 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵူႈဝၼ်း တီႉပႃးၸုမ်းပရႁိတ

Must read

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးလွင်ႈတီႉၺွပ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်း။

ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  10 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၸုမ်းပရႁိတ ၸုမ်းလူႇလိူတ်ႇ ၵႂႃႇ 5 ပေႃး ပႃးတင်းႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း။

- Subscription -

“ႁဵတ်းသင်လႄႈမႃးတီႉဢမ်ႇႁူႉ ။ မိူဝ်ႈၶဝ်မႃးတီႉၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇလပ်းသိင်ႇ။ တီႉၵႂႃႇပႃး ၵူဝ်တယူၵ်ႉၵျီး ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းလူႇလိူတ်ႈ။ ၼႂ်းဢွင်ႇပၢၼ်းၼႆႉတႄႉ ပိူၼ်ႈႁူႉၸၵ်းမၼ်းၼမ်ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈၸုမ်းမၼ်းသမ်ႉ 4 ၵေႃႉဢေႃႈၺႃးတီႉ”- ၵူၼ်းမိူင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းမႃးတီႉၵူဝ်ႇတယူၵ်ႉၵျီးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းမႃးဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ။ ၶီႇမႃးၵႃးသိုၵ်း 3 လမ်း။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃးၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢွင်ႇပၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇပွၵ်ႉ 3 ဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ၼႄးဝႃႈမၼ်းၵႂႃႇတႅမ်ႈၶွမ်ႊမႅၼ်ႉ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် တႂ်ႈပူတ်ႉသ် ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ -ၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၸႂ်ႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၼႃႇ။ တေၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ သမ်ႉပေႃးမႆႈၸႂ်ယူႇတႃႇသေႇဢေႃႈ။ တမ်ႉဢမ်ႇႁတ်းဢဝ်မိုဝ်းထိုဝ်ၵႂႃႇပႃးၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ ပေႃးၺႃးတီႉယဝ်ႉ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸွမ်းၶႆႈႁႃၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈၶႃႈ။ ၼၢၼ်းႁၼ်ၼႃႇ။ ၶဝ်ႁွင်ႉၵႂႃႇတီႈလႂ်တီႈလီဢမ်ႇႁူႉၶႃႈၼေႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝဵင်းၼိုင်ႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပႂ်ႉတူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးသေ ပေႃးမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ၵေႃႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉထဵတ်ႈထၢမ်သေ ဢဝ်ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈၵေႃႈမီးမႃးတင်းၼမ်။

ၸူဝ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းမီး 2346 ၵေႃႉ၊ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 15000 ပၢႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/10/2022 ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း