Saturday, July 20, 2024

ၾႆးမႆႈႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈဢွင်ႇပၢၼ်း ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလူႉသုမ်းၼမ်

Must read


ဝၼ်းတီႈ 3/7/2023 ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးမႆႈ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ( တော်ဝင် ပညာရေးမိသားစုအဆောင်) တီႈပွၵ်ႉ 3 ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 9 ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶိူင်ႈၶူဝ်းၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း လူႉသုမ်းတင်းၼမ် ။

Photo : ႁၢင်ႈၾႆးမႆႈ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈဢွင်ႇပၢၼ်း ( ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်း)


ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၾႆးမႆႈ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် (ပေႃႇတႃႇသွင်ႇ) ။ လုၵ်ႉလႂ်လၢမ်းမႆႈမႃး ယွၼ်ႉသင်လႄႈမႆႈၼႆပႆႇလႆႈႁူႉ။ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၸၼ်ႉၼိူဝ်တင်းမူတ်း။ ၶူဝ်းၸႂ်သွႆ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ တီႈယူႇတီႈၼွၼ်း ၵေႃႈမႆႈပႃး။ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၵျွင်းလႄႈ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးသေၵေႃႉ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -


ႁွင်ႈႁဵၼ်းဢၼ် မႆႈၵႂႃႇၼႆႉ ဢဝ်ဢုတ်ႇလႄႈမႆႉ သၢင်ႈဝႆႉ ။ ပဵၼ်ႁိူၼ်း 2 ၸၼ်ႉ။ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းမႃးယူႇၵိၼ်သေႁဵၼ်းလိၵ်ႈ။ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းသဝ်းႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်ႈတႄႇၸၼ်ႉ 4 ထိုင် ၸၼ်ႉ 10 ၼႆလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ယူႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်းသေမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈၵေႃႈမီး ။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢွင်ႇပၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၾႆးမႆႈၼႆႉ တေႁိုင်ယူႇ မွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ။ ၽွင်းၸုမ်းၶႄၾႆးၵႂႃႇထိုင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမီးတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉမူတ်းယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶႄၸွႆႈယူႇ။လွင်ႈလူႉသုမ်း တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ” – ဝႃႈၼႆ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/6/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးတဵၼ်းလၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူႉသုမ်း ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ် ။


ၽေးၾႆးမႆႈ ၼႆႉ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၵူႈတီႈ မၢင်တီႈမႆႈယွၼ်ႉ ၾႆးၽိုၼ်းၾႆးတဵၼ်း မၢင်တီႈ မႆႈယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသွတ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် တေဢွၵ်ႇတေၶဝ်ႈ ထုၵ်ႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈယူႇသဝ်းၽႂ်မၼ်းလီငၢမ်း တႃႇတေလွတ်ႈၽေးၾႆးမႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း