Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းယွမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉၼၢင်းႁၢၼ်မႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵမ်းယဝ်ႉ

Must read

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇယဵၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယွမ်းၼမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉၼၢင်းႁၢၼ်မႂ်ႇဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းထတ်းသၢင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၶၢႆႉလၢႆႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉၾၢႆႇၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၼမ်လႄႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်၊ တေဢဝ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶဝ်ႈတႅၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၵၢၼ်လုမ်း ၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢႆၵမ်းယဝ်ႉသေတႃႉဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇတၢၼ်ႇလုၼ်ႇထၢႆး တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်းလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇလႄႈ ၾၢႆႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27 ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းဢႃယု ပႃႈတႂ်ႈ 25 ပီ၊ ၸၼ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇဢွင်ႇ 8 တၢၼ်း၊ တေလႆႈပဵၼ်သၢဝ် ပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၼႂ်းၵၢၼ်ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း (ၼၢင်းႁၢၼ်)ၸိုင် တၢင်ႇယိုၼ်ႈလႆႈ ၊ တေၾိုၵ်းပၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တႃႇ 4 လိူၼ်သေ ၽႂ်သူၼ်ၸႂ်လႄႈၵိုင်ႇငၢမ်ႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်လႂ်ၵေႃႈတေပၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်ၸမ်ၸႂ်တပ်ႉသိုၵ်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉႁႅင်းသိုၵ်းဢႄႇၼႃႇယဝ်ႉၵေႃႈၸႂ်ႈ၊ ၵူၼ်းမႃးယွၼ်းၶဝ်ႈသိုၵ်းမႂ်ႇၵေႃႈမီးဢႄႇႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉၵေႃႈပႃး ၸင်ႇဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႅတ်ႈႁႃႁႅင်းသိုၵ်းမႂ်ႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈယင်းမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႄးသၢင်ႈႁူင်းႁဵတ်းလိၼ်ပုၼ် ၽိလၢပ်ႉမျေႇ ၵျေႃႇၸႂႃႇ သေ တေႁဵတ်းထၢတ်ႈ ဢမူဝ်ႇၼီႇယမ်ႇ ၼၢႆႉထရဵတ်ႉ တႃႇႁဵတ်းမၢၵ်ႇၸိုၼ်းယၢမ်း ။ တီႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ် လႄႈတေဢဝ်ၼၢင်းႁၢၼ်မႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၸႂ်ႉတီႈႁူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆၵေႃႈမီး။

ၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉဢဵၼ်ႁႅင်းၼၢင်းႁၢၼ် လႄႈၽူႈမီးၸၼ်ႉယိင်း မီး 3000 ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ -ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယွမ်းၵႂႃႇၼမ်ၼႃႇလႄႈ မိူဝ်ႈပွႆးဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢၼ်မႃးၼေႁႅင်းသိုၵ်းပဵၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၵမ်ႈၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ဢၼ်ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးႁႅင်းသိုၵ်း 4 သႅၼ်ပၢႆ၊ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးမွၵ်ႈ 2 သႅၼ်ၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ -ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း