Monday, May 20, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃ တီႈမိူင်းလႃး

Must read

ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃ တီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ဝဵင်း မိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ
Photo by – Mongla News/ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ထိုင်မိူင်းလႃး မိူဝ်ႈ 1/7/2023

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/7/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း (လိူၼ်ပထမ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸိူဝ်းယူႇတၢင်း မိူင်းၽူင်း၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းလႃး တီႈၸမ်/ ၵႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွမ်းသူင်ႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ်ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ် သိလ် တႃႇၼႂ်းဝႃႇသႃ တီႈထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇ မိူင်းၶၼ် ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 (NDAA) ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3-4 မူင်းၼႆႉ ယူႇတီႈ လုၵ်ႈသိတ်ႇ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး တီႈၸမ်ၵႆ လႆႈႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸွမ်းသူင်ႇ ၶူးဝႃးပေႃႈ ထိုင်တီႈထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇ လီငၢမ်းယဝ်ႉ။ တႃႇၶူးဝႃးပေႃႈ တေတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇ သႃ ပီၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢၵ်ႇထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇ မိူင်းလႃး
Photo by – ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ/ ထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းလႃး

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ -“ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ပႃး ပေႃႈဢွၵ်ႇလူင် ၸၢႆးလိုၼ်း မိူင်းလႃး ပဵၼ်ငဝ်ႈသေ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ လုၵ်ႈသိတ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းလႃး၊ မိူင်းႁႃႉ၊ မိူင်းၶၼ် တင်းမူတ်း တီႈလႆႈၸွမ်းသူင်ႇၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ထိုင်တီႈထမ်ႈလီငၢမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇၼႆႉ မီးမႃးပွၵ်ႈ 3 ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢၵ်ႇထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇ မိူင်းလႃး
Photo by – ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ/ ထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းလႃး

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇၼႆႉသေ ယူႇတီႈ လုၵ်ႈ ၼွင်ႉ တပေးပွင်ႈပၢႆ တေဢဝ် Clip သဵင် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်း မႃးၶဝ်ႈထမ်ႈၼႆႉလႄႈ ၶႅပ်း ႁၢင်ႈ ဢၼ်လႆႈထၢႆႇဝႆႉ ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁဵတ်းပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ လႆႈ 60 ပီသေ တေဢဝ် ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ် ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

ဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယၢၼ်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 60 လၵ်းပၢႆ တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ ၾၢႆႇ ဢွၵ်ႇ တိတ်းၸပ်းၼမ်ႉၶွင် ၶႅၼ်ႈမိူင်းလၢဝ်း။ မီး ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇႁူမ်ႈၵၼ် 13 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း