Saturday, June 22, 2024

ဢွၼ်ႇယိင်းသွင်ၵေႃႉ ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

ဢွၼ်ႇယိင်း သွင်ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း သုမ်းၵႂႃႇၾူၼ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 17/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ ဢွၼ်ႇယိင်း သွင်ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉပႆတၢင်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃး ၽူႈၸၢႆး 4 ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈသွင်လမ်း ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ၾူၼ်းၶဝ် တီႈပွၵ်ႉတူဝ်ႇယွတ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ သုမ်းၵႂႃႇၾူၼ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢွၼ်ႇယိင်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းတူဝ်ႇယွတ်ႈသေ ပႆ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သွင်လမ်းသေ ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ၾူၼ်းၶဝ် ဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ တၼ်းလႅၼ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈ ထုၵ်ႇႁိမ်းၾူၼ်းၵႂႃႇ ၵေႃႉထုၵ်ႇႁိမ်ၾူၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈမိူဝ်းသူင်ႇမၼ်းၼၢင်းထိုင်ႁိူၼ်း ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းႁၢႆႉ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉၶႃႈ ဝၢႆးၶဝ်ၸူၼ်လႆႈ ၾူၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပၢႆယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈထႅင်ႈ 2 ၵမ်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇယိင်း သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶၢင် မႃးၶၢတ်ႇယူႇဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉတူဝ်ႇယွတ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈ ၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႈသၢၼ်ႇလိၼ်းမေႇ ၵူၼ်းပွၵ်ႉႁွင်ႇ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈသေ တေၵႂႃႇႁဵတ်းသမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ တီႈၵၢတ်ႇၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ (ဆင်ဖြူစျေး) ၼၼ်ႉ ၺႃးၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၸွမ်းလင် လမ်းၼိုင်ႈသေ ထိုင်မႃးတီႈယွမ်ႇၽူၺ်းႁုင်း ပွၵ်ႉတူဝ်ႇယွတ်ႈၼႆႉ ပိတ်ႉရူတ်ႉ ၶိူင်ႈမၼ်းၼၢင်းလူမ်ႉ ၶိုင်ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈပၢႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ဢွၵ်ႇမႃးၸွႆႈၶိုတ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း