Thursday, May 23, 2024

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 20/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းသူၼ် လူႉၵွႆၸွမ်းတႄႉ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း တူၵ်းၵမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင်မႃး ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ။ မၢၵ်ႇႁဵပ်းဢၼ်တူၵ်းမႃးၼၼ်ႉ တၢင်းယႂ်ႇမၼ်း ၶႂ်ႈပဵင်းမၢၵ်ႇ ၵၢင်ႇၵွၼ်ၶႃႈ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆတႄႉ ပႆႇမီးၽႂ်လၢတ်ႈသင်မႃးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း ဢၼ်တူၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵမ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တူၵ်းတၢင်းၼိူဝ်ဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းလႄႈ ၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းတူၵ်းဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပွၵ်ႉဢွင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၽွင်၊ ပွၵ်ႉတႂ်ႈ၊ ပွၵ်ႉၼိူဝ်၊ ပွၵ်ႉ ၼွင်ၸၢင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

“ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းၼႆႉ တေတူၵ်းၼိူဝ်ဝဵင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းဝဵင်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢၼ်ၺႃး ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းၼမ်တႄႉ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵၢင်ဝဵင်းလႄႈ ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ပွၵ်ႉတူၵ်းၼမ်၊ မၢင်ပွၵ်ႉတူၵ်း ဢေႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်းၸွမ်း ၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈဝႂ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ (ၵၢတ်ႇပၢင်ပွႆး) ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉသုမ်းတင်းၼမ် ယဝ်ႉ ၵေႃႈ သဝ်းၾႆးၾႃႉ လူမ်ႉၸွမ်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 70 သဝ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 11 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း ပဵင်းလုၵ်ႈၶႆႇၵႆႇ တူၵ်းသႂ်ႇလင်ၶႃႈ/ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိူၵ်ႈမူႇ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် လူႉၵွႆၼမ် ယဝ်ႉ ၵေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၶူဝ်းသူၼ်၊ မၢၼ်ႇရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း