Tuesday, May 21, 2024

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပီၼႆႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

Must read

တႆးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ပီၼႆႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ လိူဝ်ၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2024 ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶွၼ်၊ မိူင်းမၢဝ်း၊ မိူင်းဝၼ်း၊ မိူင်းတီးလႄႈ မိူင်းလႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈ ၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၶိုၵ်ႇယႂ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵၼ် ၵူႈတီႈ။

- Subscription -
ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ
ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ပီ 2024

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 5 ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉယဝ်ႉၵႂႃႇတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – မိူင်းၶွၼ်၊ မိူင်းမၢဝ်း၊ မိူင်းတီး၊ မိူင်းဝၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ မိူင်းလႃႈတႄႉ တေၸတ်းၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။ တီႈမိူင်းၶွၼ်ႇတႄႉ ပီၼႆႉ ၵိုၼ်းႁႅင်းဢေႃႈ ၶဝ်တႄႇႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 11-13 ဝၼ်းတီႈ 11 ၶဝ်ၵႂႃႇတေႃးမွၵ်ႇၵေႃႇသွႆႈ (ႁႃမွၵ်ႇၵေႃႇသွႆး) ၸွမ်းလွႆ ဝၼ်းတီႈ 12-13 သမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းမၢဝ်းသမ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 13 ၵႂႃႇတေႃးမွၵ်ႇၵေႃႇသွႆႈၵၼ် ဝၼ်းတီႈ 14-15 သမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉၵၼ် တီႈပၢင်ႇၵွင်းသၢင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ပီၼႆႉ တီႈမိူင်းမၢဝ်းသမ်ႉ ၸတ်းလၢႆတီႈလႄႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းမိူင်းဝၼ်း ၊ မိူင်းတီးၵေႃႈ ၵိုၼ်းႁႅင်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ
ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ပီ 2024

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 30/4/2024 ထိုင် 1-2/5/2024 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်ႈငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႆး တၢင်းၵိုင်ႇမ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ လီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃးၼႆ။

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ
ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ပီ 2024

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ တင်ႈတႄႇ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁႅင်း မိူဝ်ႈပီ 2020 ပီ 2021 လႄႈ ပီ 2022 ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းသေ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်မႃးၶိုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ပီၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း