Monday, May 20, 2024

ပီၼႆႉ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢမ်ႇပဵၼ်

Must read

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ပီၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ် ယွၼ်ႉလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼမ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၶၢဝ်းဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သၢမ်လိူၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ – လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၊ လိူၼ်ဢေႊပ ရိူဝ်ႊလႄႈ လိူၼ်မေႊ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပီ 2024 ၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁၢမ်းသုၼ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼမ် ယွၼ်ႉလွင်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵေးသီး – မိူင်းၼွင်ၼႆႉ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – သိုၵ်းတႆး ၵဵပ်းသိုၵ်းၼမ်ႁႅင်းသေ ၸိူဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယၢမ်းပဵၼ်မေႃသွၼ်မႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူတ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်း။ ၵမ်ႈၼမ် တေ ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းထႆး။ ၵမ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵေႃႈ ပၢႆႈၸွမ်းဢူႈမႄး ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈပႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူတ်းယွမ်းၼမ်ပႃးထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵေးသီးၵူၺ်း ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးတႄႉ တေႃႇပီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵဵပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၶဝ် 1 ပွၵ်ႉလႂ် 1 ဢိူင်ႇလႂ် 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉသမ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 1 ႁိူၼ်းလႂ် 5 မိုၼ်ႇပျႃး တႃႇတေၸၢင်ႈၵူၼ်း ၵႂႃႇႁဵတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်တေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ 1 ပွၵ်ႉလႂ် 1 ဢိူင်ႇလႂ် 1 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းမီး 42 ပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၵေးသီးတင်း မိူင်းၼွင်ၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵေးသီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ပွၵ်ႉဝႃႈၸိုင် တေမီး 11 ပွၵ်ႉ ပႃးမိူင်းၼွင် ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢိူင်ႇသမ်ႉ တေမီး 31 ဢိူင်ႇ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်း SSPP ၊ သိုၵ်း RCSS လႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လႃးႁူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း