Saturday, May 18, 2024

PDF သူင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၼေႇပျီႇတေႃႇ 30 လမ်း

Must read

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း သူင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၶဝ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ 30 လမ်း မုင်ႈၼႃႈဢၢၼ်းယိုဝ်း ႁိူၼ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢဝ်ၻရူၼ်ႊ ၶဝ်ႈယိုဝ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ငဝ်ႈထၢၼ်ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းဢေႊလႃႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိၼ်မုင်ႈၸူး လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်း ၵၵ-ၵျီးလႄႈ ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ။

- Subscription -

ၾၢႆႇတၢင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ – ပဵၼ်တရူၼ်ႊသႅၼ်း  Fixed Wing ၸႂ်ႉၶိူင်ႈ Project Dragonfly သေႁဵတ်းဝႆႉ ၊ ဢၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇယိုဝ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ 30 ၶိူင်ႈ ၊ ဢၢၼ်းယိုဝ်းတီႈလမ်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၸေႇယႃႇသီႇရိလႄႈ ပိုၼ့်တီႈဢေႊလႃႊ၊ တပ်ႉလူမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူႉတၼ်းသေ ယိုဝ်း တူၵ်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ပဵၼ်ၻရူၼ်ႊ ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ်ၶိုင်သၢင်ႈမႃး ဢၼ်မိၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ ၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။ မၢၵ်ႇဢၼ်ႁွႆႈသႂ်ႇ တီႈၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသႅၼ်း ဢၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ။ သင်ဝႃႈ တူၵ်းသႂ်ႇတီႈယိူင်းမၢႆၼၼ်ႉၼႆ – ႁႅင်းမၼ်းပဵင်းႁႅင်း မၢၵ်ႇ ႁွႆႈၻရူၼ်ႊထမ်းမၻႃး 200 ပုၼ်ႈ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶိူင်ႈၻရူၼ်ႊၼၼ်ႉဢမ်ႇတၼ်းတႅၵ်ႇ ၊ တၼ်းယိုဝ်းတူၵ်းတင်း မူတ်းယူႇ ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇၵွႆသမ်ႉ ယိုတ်းလႆႈ 13 လမ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပႃးမၢၵ်ႇလူင်မႃး မီး 4 လမ်း ဝႃႈၼႆ။ 

ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇတႄႉ လၢတ်ႈဝႆႉတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယႂ်ႇမၢၼ်ႈဝႃႈ – မၢၵ်ႇၻရူၼ်ႊ တူၵ်းတႅၵ်ႇ တီႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်း ဢေႊလႃႊၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ လႆႈႁၼ်ၵႂၼ်းၾႆးပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆလႄႈ လွင်ႈ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇတၢင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈယိုဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်းသေတႃႉ – သမ်ႉပေႃးမိၼ်ၶဝ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇလႆႈၼႆႉတႄႉ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢွင်ႇမၢၼ်ၶွင် ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်သႅၼ်းပၢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ။ လႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းမႃးၼမ်လႄႈ  ၵၢၼ်ၸင်ႇဢွင်ႇမၢၼ်လႆႈ။ ၸင်ႇဝႃႈ တႃႇတေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလႆႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း  တင်းငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈ တေႃၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – DVB

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း