Tuesday, May 21, 2024

John Alfred Tinniswood ဢႃယု 111 ပီ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း Guinness World Records တႃႇပီ 2024

Must read

ထဝ်ႈၸၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင့် John Alfred Tinniswood ဢႃယု 111 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ထုၵ်ႇမၢႆပဵၼ် ၽူႈဢႃယုယၢဝ်းသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း Guinness World Records တႃႇပီ 2024 ။

မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1912 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝၼ်းတီႈ 26 တီႈဝဵင်းလီႊဝႃႊပူး ဝၼ်းတူၵ်းမိူင်းဢိင်ႇၵလၼ်ႇ။

- Subscription -

Tinniswood ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈပၼ်ႁႅင်းထိမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လီႊဝႃႊပူးမႃး တင်းၸူဝ်ႈတင်းၸၢတ်ႈ၊ မၼ်းၸၢႆး လႆႈႁူပ်ႉ ႁၼ် ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇမၢၵ်ႇၼင် လီႊဝႃႊပူႊဢွင်ႇပေႉ လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝၼ်းလိၵ်ႉ တင်း 19 ဢၼ်လႄႈ သူး FA တင်း 8 ၵမ်း ။ 

မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃးလူင် ထၢႆႊထႅၼ်ႊၼိၵ်ႉ လူမ့်ၸူမ်ၼႂ်းသမ်ႇမုၵ်ႉတြႃႇၼၼ်ႉသေ လႆႈဝႃႈမၼ်းၸၢႆး လတ်းၽၢၼ်ႇၽေးၵၢပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၵႃႇလၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇလႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တင်းသွင်ၸုပ်ႈ။

မၼ်းၸၢႆး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မႃးဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊပိဝ်ႊမၼ်းၸၢႆး တီႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉဝႂ် Guinness World Records  ၼၼ်ႉဝႃႈ – ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ဝၼ်းသုၵ်း ၵၢင်ၶမ်ႈတႄႉ ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃႈယႃသူႇရႃႇပၼ်မၢၼ်ႇမၢၼ်ႇ။ ႁဵတ်းသင်ႁဵတ်းမၢၼ်ႇမၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တေႃႇတူဝ်လႄႈတင်းၸႂ်။ ၵိၼ်လဝ်ႈၼမ် – ၵိၼ်ၶဝ်ႈၼမ်၊ ပႆတၢင်းၼမ်  ဢီႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးသူႁဵတ်း ၼမ်ပူၼ်ႉလူၼ်ႉလိူဝ်တႄႉ တၵ်းပဵၼ် ၽေးတေႃႇတူဝ်သူၶိုၼ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ယၢမ်းလဵဝ် တႄႉ Tinniswood ၼႆႉ ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ႁူင်းလုမ်းလႃးၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃယုယႂ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်း  Southport ဢၼ်မီးႁိမ်းၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၼၼ်ႉဝႆႉ။ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းလုမ်းလႃး ၽူႈသုင်ဢႃယု လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ – ပေႃႈထဝ်ႈ ထိၼ်ႊၼိတ်ႉသ်ဝုတ်ႉၼႆႉ သူင်ႇဢၢၼ်ႇပပ်ႉ သူင်ႇထွမ်ႇရေႇတီႇ ယူဝ်ႇ ဢွမ်လူမ်း ဝႃႈၼႆ။ ပီ 2023 တႄႉ ၽူႈဢႃယုယၢဝ်းသုတ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၽိုၼ်မၢႆ ၵႅၼ်ႊၼိတ်ႉသ် ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ Maria Branyas Morera  ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း