Tuesday, May 21, 2024

ဝၢႆးလင် သုမ်းတပ်ႉၵွင် 275 ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတပ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်း

Must read

တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉၵွင် 275 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း မႃးပိုတ်းယိုဝ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း 275 ၼၼ်ႉ 2 ၵမ်း။ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်ပႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ၊

ၾၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇKNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် Y12- Jetfighter သေ ယိုဝ်း ဢမ်ႇယွမ်း 8 ၵမ်းသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ။ လႆႈပၢႆႈတပ်ႉ မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇလႄႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇႁိမ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ဢၼ်ၸမ် ၸႂ်ၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိ ၶႂ်ႈယွၼ်းၶဝ်ႈသွၼ်ႈယူႇ တၢင်းၾင်ႇ မိူင်းထႆး၊ ဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်း ဢီးလူၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်သေ လႅပ်ႈထႆးတေပၼ်သွၼ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ 

- Subscription -

ဝၢႆးလင် တပ်ႉၵွင် 275 ၺႃးယိုတ်းယဝ်ႉ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမျႃႉဝတီႇၵေႃႈ လွမ်ၵူဝ်ဝႆႉ – ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ DVB ၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇတပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢႆ။ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇႁႅင်း မီး 2 ၵေႃႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈတႄႉ မီး 2,000 ပၢႆ၊ ၸိူဝ်းၵိုတ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယူႇ။

ဢၢင်ႈဢိင် – DVB

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း