Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/04/2024 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၺီႇၺီႇၼၢႆႇ တပ်ႉၶမယ 423 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃလွၵ်ႇငိုတ်ႈသေ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ တီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵၼ်ႉၸၼ် မၼ်းၼၢင်းပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ပဢူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် မၼ်းၼၢင်း ပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇဢေႃႈ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ မၼ်းၼၢင်းပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉ ယင်းပႆႇလႆႈၸႅတ်ႈတူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺီႇၺီႇၼၢႆႇၼၼ်ႉဝႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ ၼွၼ်းၸွမ်းမၼ်း ယွၼ်ႉမၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇယွမ်းလႄႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ မၼ်းၼၢင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶမ်းသႃးငၢဝ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺီႇၺီႇၼၢႆႇၼႆႉ ႁွင်ႉမၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းသုမ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယူႇဝႆႉ ၼၼ်ႉသေ လိုပ်ႈၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ပၢႆႈၽေး ယူႇဝႆႉၼႂ်းသုမ်ႉၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵၼ်ႉၸၼ် မၼ်းၼၢင်းတၼ်းလႅၼ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈလွတ်ႈၽေးဝႆႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၼၢင်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ဝႆႉ ပေႃးႁၼ်သိုၵ်းၼႆ ၵူဝ်ႁႄယူႇတႃႇသေႇ – ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ပဢူဝ်းလၢတ်ႈ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/01/2024 ၼၼ်ႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်လၢႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း