Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁွင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁွင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉၵူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/04/2024 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁွင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 100 ၵႂႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ/ ၶႅပ်ႇဝၢၼ်ႈတပ်ႉဢူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်သိုၵ်းတႆး ၶဝ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆသေ ၶဝ်ႁွင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉပထူး ၵႂႃႇပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၶဝ် ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ၊ ၸွမ်းၶႅပ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 100 ၼႆႉ။ ဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉၵႂႃႇပႂ်ႉၼၼ်ႉ မီး 2 – 3 ဝၼ်း ၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ပူႇၵႄႇတႄႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းပဢူဝ်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈတပ်ႉဢူးၼႆႉ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ တေယၢၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ 7 လၵ်း မီးၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၢင်ႇတေႃး – လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁိမ်းတပ်ႉပထူး။ ဝၢၼ်ႈတပ်ႉဢူးၼႆႉ မီးၸၢဝ်းတႆးယူႇသဝ်းဝႆႉ လင်ႁိူၼ်း 200 ပၢႆ ၊ ၸၢဝ်းပဢူဝ်း 40 ပၢႆလႄႈ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ 20 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈလွႆသႅင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢႆးဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁွင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း 30 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

“ဝၢၼ်ႈလွႆသႅင်တင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢႆးဢွၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆးတင်း မၢၼ်ႈ ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် မီးႁႅင်းသိုၵ်းပႂ်ႉပၼ် 30 ပၢႆ။ ပေႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်းမႃး ၶဝ်ၵႆႉၽွၵ်ႈၵွင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တူၵ်းၸႂ်ဢေႃႈ။ ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းတႆး ၸုမ်းလႂ်ၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးပႂ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈလွႆသႅင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢႆးဢွၼ်ႇၼႆႉ တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 ဝၼ်းယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈလွႆသႅင်တင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢႆးဢွၼ်ႇၼႆႉ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 2 လၵ်း ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆးလႄႈ မၢၼ်ႈယူႇသဝ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပူႇၵႄႇသမ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ သိုၵ်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (တပ်ႉပထူး) ၼၼ်ႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း