Saturday, May 18, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈယိင်း ဢႃယု 39 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈၼႂ်းသူၼ်သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼၢင်းဢေးႁၢၼ်ႇ ဢႃယု 39 ပီ (ၸၢဝ်းတဢၢင်း) ယူႇဝၢၼ်ႈတေႃႇၽေႇ ၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈတီႈ ၼႂ်းသူၼ် သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းသူၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး မွၵ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း 400

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 400 မႆႈၸႂ်ႁိူၼ်းယေး သူၼ်ႁႆႈၼႃးသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25-26/03/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး၊ ပၢင်ၶႅမ်၊ ၼမ်ႉပၢႆ၊ ၼႃးၵုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်၊ ဝတ်ႉၵုင်းၽြႃး လႄႈ...

တီႉလႆႈၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ 21 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

ပလိၵ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢဝ်းၶႄႇ 21 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး (လဝ်ႉၵႆႇ) ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလၢဝ်ႇၵၢႆး ၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇယူႇသဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ 21 ၵေႃႉ။...

SHRF ၸီႉၸမ်ႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထုပ်ႉပေႃႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈတႃႇယၢင်ႈၸူး လွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း မိူင်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်းပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ မိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/03/2018 ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသွင်ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလရ 23 ယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းႁွမ်းၾၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ၵႂႃႇၶႆႈၼမ်ႉၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မုၼ်ၸၢင်း ၸဝ်ႈသႃသၼႃ ဢႃယု 35 ပီ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၼၼ်ႇ တႃႇသီႇရိ ဢႃယု 15...

သိုၵ်း TNLA လႄႈ သိုၵ်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီး 400 ပၢႆ

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်း 400 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၽေး သိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21-22/03/2018 ၼႆႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ် ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢႆ 2 ၵေႃႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 18/03/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05:30 သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢႆတပ်ႉ 23 သီႇပေႃႉ ႁႅင်းၵူၼ်း 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ တီႈတွင်ႇၶေႇၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၵျွင်း 4 ၵေႃႉ တၢႆထင်တီႈ 2...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁိမ်း 100

ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်း 100 ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်မေႃႇၵိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:40 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇဢူမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 36 ၵေႃႉ၊ ၼၢင်းယိင်း...

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၼႂ်းၼမ်ႉတူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵဝ်ႇလႄႈ ဢၼ်မႂ်ႇ မီး 1,500 ပၢႆ

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS သွင်ၾၢႆႇလေႃႇတိုၵ်းၵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်းၼမ်ႉတူႈ မီးႁိမ်း 1,000 ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10-19 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၵုတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးတီး၊ ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇပၢင်ႇလႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈသူပ်းမွၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ဝႃႈ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆပေးလႄႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း သႅၼ်ဝီၵႂႃႇ 16 ၵေႃႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇၶိုၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 16 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၺႃးသိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ထိုင်ယၢမ်း လဵဝ်ပႆႇပွႆႇၶိုၼ်း ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၵိုတ်းတင်းလင် မႆႈၸႂ်ၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/03/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်မွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇ 16...

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 200 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/03/2018 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်းဢုၺ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 233 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ဢွင်ႇမင်ၵလႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ လႃႈသဵဝ်ႈ ထႅင်ႈ 200 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉတူႈ 200 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:30 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး တင်း ဝၢၼ်ႈလွႆပေး ဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူးပၼ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ ႁႂ်ႈလႆႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်း ဢႃယုယိုၼ်းယၢဝ်း

ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ ႁႂ်ႈလႆႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၵိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 300 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 11 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၢမ်းႁဵတ်းသိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆထင်တီႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွတ်းတွၼ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽၢမ်းပွမ်ႁဵတ်းသိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႂ်ႉမူၵ်းယိုဝ်းၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း၊ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းၵႄႈၼွင်ၶဵဝ်-ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/03/2018 ၵၢင်ၼႂ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 502 ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) 1 ၵျွၵ်ႉမႄး ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶျူၵ်ႉၸူဝ်းလုၼ်ႇ ၵုမ်းၵမ် ႁႅင်းၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ...

TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း 330 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈ

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 336 ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10-11/03/2018 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵုတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးတီး၊ ဝၢၼ်ႈ ပၢင်သေႃႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈဝၢႆႇၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သေႃႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း