Saturday, May 18, 2024

ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ထုၵ်ႇလီႁႄႉႁၢမ်ႈသိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ

Must read

ၼၢင်းတေႃႊဝၵ်ႉၵုလ်း ၵႃႊမၢၼ်ႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယေႊမဵၼ်ႊ ဢၼ်လႆႈသူး/ရၢင်းဝလ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူဝ်ႈပီ 2012 လၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/02/2018 ဝႃႈ-ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁႄႉႁၢမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

မႆႊရိတ်ႊ မႅၵ်ႊၵႂၢႆႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢႆႊလႅၼ်ႊၼိူဝ် လႄႈတေႃႊဝၵ်ႉၵုလ်း ၵႃႊမၢၼ်ႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယေႊမဵၼ်ႊ ဢၼ်လႆႈသူး/ရၢင်းဝလ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မႃးယဵမ်ႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမိူင်းၿင်ႊၵလႃႊၻဵတ်ႊသျ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/02/2018 Photo: Agence France-Presse

“မၼ်းၼၢင်းထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ။ သင်ဝႃႈမၼ်းၼၢင်းတိုၵ်ႉယူႇ ၼႂ်းလွၵ်းတွၼ်ႈၼႆႉယူႇၸိုင် မိူၼ်တင်းဝႃႈမၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈလႆႈထုၵ်ႇၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ၵၢဝ်ႇႁႃၸွႆးတြႃး/ပိုတ်ႇဢမူႉ၊ ၵွပ်ႈမၼ်းၼၢင်း ဢမ်ႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ”- ၼၢင်းတေႃႊဝၵ်ႉၵုလ်း ၵႃႊမၢၼ်ႊ လၢတ်ႈ။

- Subscription -

ဢၼ်မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈၼႆႉ မႅၼ်ႈၽွင်းဢၼ်ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵဵဝ်ႇၵပ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း တင်းၽူႈၸွပ်ႇထတ်းၶွင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တိုၵ်ႉၵဵပ်းႁုပ်ႈတုမ်လၵ်းထၢၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ၊ လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းတၢႆ၊ လွင်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သပ်းလႅင်းပႃးဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း- သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (MGR Online) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

တင်ႈတႄႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ၽူႈဢၼ်တိုၵ်းတေႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊသေ လႆႈႁပ်ႉသူး/ရၢင်းဝလ်းၼူဝ်ႊၿေႊလ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶိုၼ်ႈၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း 2016 မႃးၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ သၢင်ႈလွင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၶဝ်လမ်တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်း၊ ႁူင်းပလိၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း တေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ႁဵတ်ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၵႂႃႇပိုင်ႈယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၿင်ႊၵလႃႊၻဵတ်ႊသ်ျ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း