Saturday, May 18, 2024

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တဵင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်သူင်ႇပၼ် တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတွၼ်းၼႄႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇၶၢၼ်းၸႂ်ႉတဵင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်တေႃႉသူင်ႇပၼ် တီႈတပ်ႉပၢင် သဝ်း သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ လွႆပၢင်လူမ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 13/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတွၼ်းၼႄႇ ဢိူင်ႇၼႃးၼၢင်း 10 ၵေႃႉ ႁႂ်ႈတဵင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်သူင်ႇပၼ် တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း လွႆပၢင်လူမ်း ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈတွၼ်း ၼႄႇ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း မီးၼႂ်းၵႄႈ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ တင်း ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈတွၼ်းၼႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ လီဢိမ်ႇၼႃႇၶႃႈယဝ်ႉ ၵဵပ်းၶဝ်ႈႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉၸႂ်ႉႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တဵင်ႇၶဝ်ႈသူင်ႇပၼ် တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းထႅင်ႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶ တႄႉတႄႉ။ ယူႇတီႈလုမ်းၶဝ်ႈသၢၼ်ၶဝ်သေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူး ပူႇၵႄႇ ၸႂ်ႉပူႇၵႄႇၶၢၼ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်ၶဝ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 13 ၼႆႉ ႁႂ်ႈၽႅဝ်တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း လွႆပၢင်လူမ်းၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတွၼ်းၼႄႇ ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇတဵင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်သေ သူင်ႇပၼ်တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း လွႆပၢင်လူမ်းသမ်ႉ ၽူႈၸၢႆး 8 ၵေႃႉ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 10 ၵေႃႉ။ ၶဝ်ႈသၢၼ် ဢၼ်လႆႈတဵင်ႇသူင်ႇပၼ်ၶဝ်သမ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 6 ပေႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 24/01/2018 ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း 8 ၵေႃႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတွၼ်းၼႄႇ ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ လႆႈတဵင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်သူင်ႇပၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းလွႆပၢင်လူမ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း