Wednesday, March 22, 2023

ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းၵႂႃႇ

Must read

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ တင်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ထွမ်ႇငိၼ်း လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵဵင် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။

ဝၼ်းတီႈ 18/01/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်း ၶမ်း တင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင် ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵဵင် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈႁႂ်ႈၸွႆႈတုၵ်းယွၼ်း ပၼ်ၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 16 ပီၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸဝ်ႈ ႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 6-7 ၵေႃႉ လုၵ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈ 16 ပီပၢႆၼၼ်ႉ တီႈလိၼ်ၶဝ်ၺႃးယိုတ်း။ ပဵၼ်တီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ပဵၼ် ၼႃး၊ ႁႆႈ၊ သူၼ်ၼဵင်ႈ၊ တီႈလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆးလႄႈ ပႃႇၽိုၼ်း။ ပေႃးဢဝ်တေႃႈလဵဝ် ဝႃႈတႄႉၵေႃႈ မီး လၢႆဢေႊၶိူဝ်ႊၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ်တႅမ်ႈမၢႆဝႆႉၵူၺ်းၵွၼ်ႇ။ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇထတ်း ၼႃႈလိၼ်လူးၵွၼ်ႇ၊ ပေႃးတၢင်ႇယဝ်ႉသေ ပႂ်ႉလိူၼ် 2 လိူၼ်၊ ပေႃးလုၵ်ႉတၢင်းပုၼ်ႉၸီႉသင်ႇမႃး ႁဝ်းတင်းတူဝ်တႅၼ်း တၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တေဢုပ်ႇၵၼ်သေ တႅပ်းတတ်း။ သင်ဝႃႈ တၢင်းၼိူဝ်ဢမ်ႇဝႃႈႁိုဝ်မႃး ၸင်ႇႁဝ်းတေဢဝ် တၢင်ႇၼႂ်းသၽႃး” ဝႃႈၼႆ။

တီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းယဝ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊႁူင်ပင်းမႃးယိပ်း။ သင်ဝႃႈ ဝူဝ်းၵႂၢႆးၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသူၼ် တီႈလိၼ်ၼၼ်ႉၸိုင် ၶိုၼ်းမႂ်တေႃႇၸဝ်ႈၶွင်ဝူဝ်းၵႂၢႆးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း